Program Husitského muzea na únor 2020

10.02.2020 16:02|příspěvkové organizace

Husitské muzeum zve návštěvníky na zajímavá témata únorových přednášek, tradiční i mimořádné akce.

 11. 2. - 600 LET HUSITSKÉHO TÁBORA, přednáší Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. (Husitské muzeum)


15. 2. - SOBOTNÍCI  NA MAREDOVĚ VRCHU


20. 2. - ŽIVOTNÍ POUŤ OSKARA NEDBALApřednáší PhDr. Marie Fronková, CSc.  - přednáška s video prezentací a poslechovými ukázkami
27. 2. obnovený cyklus BAREVNÝCH ČTVRTKů aneb Od Tábora až na konec světa v Divadle Oskara Nedbala

28. 2. - CHARLOTTA GARRIGUE MASARYKOVÁ – Američanka, která se stala Češkou - komponovaný pořad z dopisů a vzpomínek Charlotty a Alice, provázený lidovými písněmi a hudbou

Kontakt:
Bc. Kateřina Mikulandová
asistentka
Husitské muzeum v Táboře
T: 381 252 242, 381 251 884
W: http://www.husitskemuzeum.cz/


 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.