PROJEKT ROUŠKY

20.04.2020 18:23|příspěvkové organizace

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze se obrací s prosbou na všechny, kdo nějakou roušku ušili nebo ji od někoho dostali, aby v okamžiku, kdy ji budou moci definitivně odložit, věnovali „svou“ roušku do muzejní sbírky. Stačí ji poslat v obálce s heslem Rouška.

 

Rádi bychom také získali informace o místě a času jejího vzniku nebo z jakého materiálu byly ušity - například ze starého závěsu, utěrky nebo trenek. Velmi vítané jsou i zprávy o „osobním životě“ roušky. Obracíme se se stejnou prosbou také na oděvní návrhářky a jiné výtvarné profese. 

PhDr. Konstantina Hlaváčková, vedoucí sbírky textilu UPM, k tomu říká: „Roušky zakrývající část obličeje se na několik týdnů staly nezbytností. jsou nejen symbolem ochrany zdraví a lidské sounáležitosti, ale také mimoděk, estetickým vyjádřením každého, kdo zasedl k šicímu stroji. Ze všech stran neustále slyšíme slovo design. Tento termín prostupuje každou oblast běžného života a je často spojován se zvučnými jmény umělců. Tisíce roušek vytvořených rukama bezejmenných lidí si zaslouží stejnou pozornost jako výtvarné návrhy a bez nadsázky je možné říct, že jejich zhotovování se stalo nejen významným sociálním jevem, ale také všude přítomným a nejvíce viditelným designem současnosti.

Shromáždit podomácku vyrobené roušky v muzeu umění neznamená izolovat či vyzdvihnout jejich „estetickou“ stránku, jejich rozmanitost a často vtipnost. Myšlenka uspořádat výstavu těchto předmětů pořádaná potom, co aktuální nebezpečí pandemie bude zažehnáno, je vedena představou prezentace komplexního obsahu této společenské aktivity. Má to být vzpomínka na dny odříkání, na aktivizaci sociální empatie, občanské iniciativy, probuzené váhavostí oficiálních orgánů, občanské soudržnosti a tvůrčí síly společnosti, která si v pravou chvíli umí sama pomoci. 

 

Kontakt:
Radka Potměšilová

PR manažerka a tisková mluvčí
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17. listopadu 2, 110 01 Praha 1
T: + 420 602 182 473
E: potmesilova@upm.cz
www.upm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.