Nastavení cookies

Rafani ve výkladních skříních Galerie Dukla

16.11.2020 11:30|

V Galerii Dukla kultura žije i přes nouzový stav a citelné omezení všech aktivit. V úterý 20. října byla zahájena výstava Stav umělecké skupiny Rafani, byť bez diváků, a volně přístupná čtyřiadvacet hodin denně bude až do 10. ledna 2021.

 

Dosud nejvíce ze všech vystavujících pracují Rafani s motivem výkladních skříní, jejichž roli zasazují do celospolečenského kontextu.

Inspirací pro výstavu byla Rafanům publikace vydaná v roce 1942 s názvem Výkladní skříně /Jejich význam, úprava a návod, jak se stanou úspěšnějšími, kde je popsána role výkladců ve společnosti a veřejném prostoru.

Obavu, že by výstavu mohli zploštit na surový „covid art“, jak se dnes říká umění, které vzniká jako reakce na pandemii koronaviru, dokázali potlačit a výstavu lze číst ve více rovinách. Metaforou současného stavu je určitě, ale vedle covid roviny je zde také zamyšlení nad proměnou života člověka ve městě a na venkově, kdy internet mnoho služeb a zboží přesunul do online prostředí, stejně tak jako robotizace mnohde nahrazuje lidský kontakt. Výkladní skříně a jejich naplněnost či prázdnota rovněž historicky odrážejí demografické změny, ekonomickou situaci a proměnu trhu, pandemie, politické klima, preference nabízených služeb a sortimentu v daném místě či urbanistický kontext. 

Cíleně na fotografiích nenalezneme jediné místo z Ostravy, byť by mohl divák namítat, že opuštěné výlohy obchodů jsou i zde viditelný problém. Záměrem autorů však nebylo ztotožnění výstavy s konkrétním místem, ale poukázání na to, že se jedná o celosvětový problém, jehož příčin je mnoho. Proto na fotografiích není uvedeno, kde byly pořízeny ani lokalizace míst. Prozradit však můžeme, že se jedná o lokality z celého světa.

Kromě fotografií výloh na výlohách je na výstavě také k vidění nápis Chudoba cti netratí, ale co je čest? Výklad teze už je určen divákově mysli a jeho vnímání výstavy. Grafické listy v pozadí výloh vznikly během soustředění na Slovensku a uražené hlavy, překryté další vrstvou barvy, symbolizují nejen přepisování dějin a zakrývání skutečnosti, ale zakrývání je i jakýmsi leitmotivem jejich tvorby Rafanů.

Výtvarníci strávili instalací výstavy v Ostravě tři dny a proměnu Ostravy pochválili. Ocenili nejen majetkové scelení obytného souboru Oblouk v Porubě, ale rovněž Ostravou plánovanou výstavbu koncertní síně.

Umělecká skupina Rafani existuje na české umělecké scéně od roku 2000. Průběžně se ve skupině vystřídala řada umělců a teoretiků. Aktuálně jsou členy Ondřej Brody, Jiří Franta, David Kořínek a Luděk Rathouský. Skupina je známá svým společensky a politicky angažovaným přístupem k umění. Pravidelně vystavuje v českých galeriích a institucích, stejně jako v zahraničí (Polsko, Německo, Finsko, Francie, Bulharsko), známá je i svými performancemi a instalacemi ve veřejném prostoru. 

Rafani mimo jiné uskutečnili tyto akce: Láska, Sudety, Demonstrace demokracie, Český les, Příčina, Plán, Boj, Bianco, Naplnění veřejného prostoru a jiné. Od roku 2007 do roku 2011 nepoužívali ve veřejných prezentacích psaný text, názvy výstav a akcí z tohoto období proto nejsou známy. Na filmovém poli debutovali Rafani dokumentárním filmem 31 konců / 31 začátků, který byl v roce 2011 oceněn na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.

Odkaz na virtuální prohlídku s komentářem autorů zde.

Web galerie: https://galeriedukla.tumblr.com/

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.