Nastavení cookies

Sans retour, paměti fejetonisty Karla Horkého a česko-francouzské vydání veršů básnířky Suzanne Renaudové z roku 1922

25.02.2021 14:38|příspěvkové organizace

Památník národního písemnictví vydal začátkem roku několik nových publikací. 

 

Sans retour. Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze od Jakuba Hausera mapuje výtvarnou scénu meziválečné „ruské Prahy“ jako centra emigrace z bývalého ruského impéria. První díl pamětí fejetonisty, novináře a spisovatele Karla Horkého Zápisky věčného žáka I. Dýmka míru edičně připravila Hana Vaníčková. Poprvé v bilingvní (česko-francouzské verzi) vyšla také sbírka veršů francouzské básnířky Suzanne Renaudové Zde tvůj život... / Ta vie est là…  v překladu Bohuslava Reynka a s komentářem Lucie Tučkové.

Jakub Hauser: Sans retour. Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze
Praha se v meziválečném období stala jedním z předních center emigrace z bývalého ruského impéria, a to i díky vstřícnému postoji mladé republiky a její politické reprezentace. Publikace, věnovaná výtvarné scéně „ruské Prahy“, se neomezuje na autorky a autory, kteří se octli v emigraci v Československu, ale sleduje naopak místo Prahy v síti kontaktů ruské emigrace jako takové. Zároveň mapuje vztahy místní exilové komunity s dalšími středisky emigrace, především Paříží. Perspektiva institucionálních rámců, akvizičních praxí a strategií a jejich politických motivací umožňuje zabývat se ruskou sbírkou Karáskovy galerie, státními nákupy ruského umění, Archivem a galerií slovanského umění Slovanského ústavu, skupinou Skytové a výtvarnou expozicí Ruského kulturně-historického muzea jako symptomatickými příklady, na kterých lze ukázat proměňující se hranice pojmu ruského umění mimo Rusko a vztah výtvarné produkce k uměleckým tradicím předrevolučního Ruska. Pro popisované výstavy a umělecké sbírky jsou charakteristické bohaté mezinárodní kontakty a překračování hranic místních kontextů. Kniha proto klade důraz zejména na popis kulturních transferů a tím se snaží postihnout dynamiku vztahů s mezinárodní ruskou komunitou i místním kulturním děním.Nakladatel: Památník národního písemnictví
Rok vydání: 2020
Grafická úprava: Nikola Janíčková (Take Take Take)
Vydání: 1.
Počet stran: 300
Vazba: Měkká
Obrazová příloha: ano
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-87376-66-9

 

Karel Horký: Zápisky věčného žáka I. Dýmka míru (ed. Hana Vaníčková)
Karel Horký (1879–1965) je znám především jako novinář a fejetonista, byl rovněž autorem několika dramat a vydal čtyři knihy básní. Jeho dvojdílné paměti, na nichž pracoval od poloviny 40. do poloviny 50. let, končí rokem 1921, kdy se vrátil s rodinou do Československa. Od roku 1912 žil v zahraničí, nejprve v Paříži, po vypuknutí 1. světové války ve Španělsku, Portugalsku a v USA. Původně zamýšlený třetí díl pamětí již vzhledem k nepřízni doby bohužel nenapsal. První díl začíná líčením dětství prožitého ve východočeském Ronově nad Doubravou. Pokračuje nedokončenými studii na klasickém gymnáziu v Hradci Králové, literárními a novinářskými začátky, obdobím, kdy se stal redaktorem regionálního týdeníku Žďár v Rokycanech (1901–1903) a poté týdeníku Národní obzor v Praze (1907–1909) a kdy vydával svůj první vlastní časopis nazvaný Kramerius (1903–1906). Po 2. světové válce uvažoval o odchodu do exilu, jeho vztah k režimu, který se v ČSR etabloval po únoru 1948, byl velmi kritický. Nepatřil k autorům, jimž bylo znemožněno zcela publikovat, jeho paměti však vyjít nesměly. První díl připravilo v roce 1948 pod názvem Dýmka míru k vydání nakladatelství Kvasnička a Hampl, kniha už ale nemohla být dána do distribuce. 

Edice: Edice Depozitář
Nakladatel: Památník národního písemnictví
Rok vydání: 2020
Grafická úprava: Nikola Janíčková (Take Take Take)
Vydání: 1.
Počet stran: 496
Vazba: Měkká
Obrazová příloha: ano
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-87376-67-6
 

Suzanne Renaud: Zde tvůj život…/ Ta vie est là… (ed. Lucie Tučková)
Sbírka veršů Zde tvůj život… / Ta vie est là… z roku 1922, která má nepopiratelnou hodnotu v tvorbě francouzské básnířky Suzanne Renaudové, je dnes coby celek většině čtenářů neznámá. Jedná se jak o básně – vyznání drahým básníkům, tak otisky francouzské krajiny, v níž se však již podivuhodně zrcadlí i odlesky odlišné, o kterých později básnířka mluvila jako o předtuchách jiných končin, s nimiž se teprve měla seznámit na Vysočině. Na jaře 1923 objevil Bohuslav Reynek sbírku veršů v originále patrně v Praze v Topičově knihkupectví, vzápětí dopisem požádal básnířku o autorizaci překladu a již na podzim Suzanne Renaudovou poprvé v Grenoblu navštívil. Pokračovalo listovní přátelství, později několik setkání ve Francii a v roce 1926 svatba. Téhož roku na podzim vyšel český překlad sbírky v petrkovské edici Sešity poesie. První česko-francouzské úplné vydání této sbírky odkazuje k osudovému setkání, které Bohuslavu Reynkovi přinesly verše Suzanne Renaudové.

Nakladatel: Památník národního písemnictví
Rok vydání: 2020
Grafická úprava a ilustrace: František Štorm
Vydání: 2. (v bilingvní podobě první)
Počet stran: 115
Vazba: Tvrdá
Obrazová příloha: ano
Jazyk: česky, francouzsky
ISBN: 978-80-87376-69-0

 

Kontakt:
Aneta Křižková
PR manažer | Oddělení prezentace sbírky
T: +420 778 757 662
E: krizkova@pamatnik-np.cz 
W: www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
https://www.facebook.com/pamatniknarodnihopisemnictvi/
https://www.facebook.com/nejkrasnejsiceskeknihyroku/
INSTAGRAM
YOUTUBE

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.