Nastavení cookies

Sbíráme nominace do soutěže Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020

14.09.2020 16:59|příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna v Brně (MZK) již 3. rokem ocení nejlepší veřejné knihovny Jihomoravského kraje. Soutěž proběhne v kategoriích Komunitní knihovna jihomoravského kraje 2020, a nově bude letos oceněna i KNIHOVNICKÁ OSOBNOST JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020.

 

Cílem soutěže je iniciovat, motivovat a podpořit zejména menší knihovny v kraji k proměně v moderní komunitní centra, napomáhající nejen k hodnotnému kulturnímu rozvoji a poznání, ale posilující též komunitní život. Součástí aktuální koncepce rozvoje knihoven pro rok 2021 až 2027 je mimo jiné snaha budovat knihovny jako „vzdělávací, kulturní a komunitní centra, místa bezpečného, neformálního a demokratického prostoru k setkávání lidí, místních občanských skupin i organizací podporujících dialog o aktuálních místních potřebách, prioritách a zájmech.“

Ocenění Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje 2020 si klade za cíl podpořit a ocenit aktivní knihovníky a současně motivovat ostatní kolegy a zřizovatele knihoven (obce) k podpoře smysluplné práce a činnosti, jenž reprezentují veřejné knihovny. 

Knihovny mohou na ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020 (v různých kategoriích dle velikosti obcí a měst) i na cenu KNIHOVNICKÁ OSOBNOST JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020 nominovat jejich zřizovatelé, provozovatelé a vedoucí regionálních oddělení pověřených knihoven Jihomoravského kraje v termínu od 1. 9. do 30. 9. 2020. 

Následně pak proběhne vyhlášení absolutního vítěze napříč kategoriemi v rámci ocenění TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020. 

Pravidla soutěže včetně formulářů k nominaci naleznete zde: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/knihovnicka-slavnost/komunitni-knihovna-jihomoravskeho-kraje-2020-knihovnicka-os.

 

Kontakt:
Mgr. Radoslav Pospíchal
Tiskový mluvčí
T: 541 646 119
M: 778 462 480
E: pospichal@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.