Silver A v paměti tří generací

07.01.2020 13:55|příspěvkové organizace

Památník Lidice a památník Ležáky Vás srdečně zvou na 12. slavnostní setkání věnované výsadku Silver A, pardubickému odboji a tragédii v Ležákách prostřednictvím setkání pamětníků a jejich potomků.

 

Silver A v paměti tří generací se koná pod záštitou ministra kultury Lubomíra Zaorálka, hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, za podpory Pardubického kraje, Jany Bobošíkové, Statutárního města Pardubice, Města Sezemice a Památníku Terezín. Událost „Silver A v paměti tří generací“ se uskuteční ve čtvrtek 9. ledna 2020. Od 14.00 proběhne pietní vzpomínka na popravišti pardubického Zámečku. Od 15.30  bude probíhat hlavní program v sále u restaurace Sezemický dům (Husova 790, 533 04 Sezemice).

Vzpomínky na rok 1942:
Na samém konci roku 2019 uběhlo již 77 let od seskoků československých paravýsadků Silver A, Silver B a Anthropoid. Operačním prostorem skupiny Silver A byly východní Čechy, kde také npor. Alfréd Bartoš, rtm. Josef Valčík a čet. Jiří Potůček seskočili a neobyčejně úspěšně působili až do června roku 1942. Svůj úkol vysílat zprávy z protektorátu do Londýna plnili od poloviny ledna 1942, kdy se Jiřímu Potůčkovi poprvé podařilo navázat spojení. Během svého působení v Pardubicích a na Pardubicku získali úctyhodnou podporu místních obyvatel a odbojářů, mezi nimiž vyniká odbojová skupina Čenda, která je dovedla až do Ležáků a do místního mlýna a kamenolomu Hluboká, odkud opakovaně vysílali své depeše pro československou vládu v Londýně. Do východočeského odboje a podpory operace Silver A se zapojilo velké množství lidí, kteří vědomě podstupovali riziko krutých trestů a neohroženě vedli a podporovali boj proti nacismu. Desítky lidí se staly součástí spletité sítě odboje a řada z nich položila své životy. Mnozí z nich přežili a dočkali se vítězného konce druhé světové války. Ale i popravení a zavraždění zanechali své stopy, ideály, své blízké, příbuzné, děti a především odvahu bojovat za svobodné Československo a svobodnou společnost, ve které ostatní mohli pokračovat. 

Hlavním posláním setkání Silver A v paměti tří generací je předávání vzpomínek mezi generacemi na dobu, která už dávno uplynula, a na lidi, kteří již dávno nežijí, ale nesmí být zapomenuti. Poselství Silver A může být inspirativní, stejně jako varovné, vždy ale bude výjimečné.

Program na pardubickém Zámečku a v Sezemicích:
14.00–14.45
  Položení věnců na popravišti pardubického Zámečku 
Přivítání účastníků ředitelkou Památníku Lidice Martinou Lehmannovou             
Hlavní projev ministra kultury Lubomíra Zaorálka 
Projev senátora Jana Tecla Senát Parlamentu České republiky
Projev 1. náměstka města Pardubice Petra Kvaše

14.50–15.15   Přesun autobusy do sálu u restaurace Sezemický dům 

15.20–15.30   Uctění památky Alfréda Bartoše u pomníku v Sezemicích 

15.30–15.40   Přivítání účastníků ředitelkou Památníku Lidice 

15.40–15.50   Vystoupení Ústřední hudby Armády České republiky 

15.50–15.55   Úvodní slovo ministra kultury Lubomíra Zaorálka 

15.55–16.00   Zdravice předsedkyně Oblastní organizace ČSBS Lidice Jany Bobošíkové

16.00–16.10   Vystoupení Ústřední hudby Armády České republiky  

16.10–16.30   Příspěvek doc. PhDr. Vojtěcha Blodiga, CSc.   

16.30–16.40   Ukázka z knihy Bestie: Československo a stíhání nacistických zločinů - přečte Jiří Dvořák  

16.40–17.00   Příspěvek historika PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph.D

17.00–17.20   Podávání večeře  

17.00–17.45    Prohlídka výstavy „Vykonavatelé zločinů“ 

                        Volná diskuse 

17.45               Předpokládané ukončení akce

 

Památník Lidice zajišťuje odvoz účastníků od Zámečku do sálu u restaurace Sezemický dům. Autobus bude přistaven před areálem Zámečku po skončení pietního aktu.

 

 

Kontakt:
Kamila Chvojková

Vedoucí Památníku Ležáky
T: +420 739 335 734
E: chvojkova@lidice-memorial.cz

Filip Petlička
Vztahy s veřejností
T: +420 731 110 984
E: petlicka@lidice-memorial.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.