Škola v muzeu

11.06.2020 11:52|příspěvkové organizace

Omezení spojená s prevencí pandemie covid-19 zabránila uskutečnění oblíbeného programu MZM Škola v muzeu. Spolupráce s pedagogy i žáky je pro MZM prioritou, přizpůsobilo se tedy dané situaci a s Přírodovědeckou fakultou MU v Brně připravilo studijní materiály a pracovní listy pro školy dostupné online. V nabídce jsou tato témata: Savci, Ptáci a Fauna Moravy. 

 

Programy jsou ke stažení zdarma zde.
 

Setkání učitelů v MZM
Tradiční Setkání učitelů představí aktuální i dlouhodobé vzdělávací programy MZM pro všechny stupně vzdělávání. Účastníci budou seznámeni také s připravovanými výstavami. Setkání nabídne prostor pro sdílení zkušeností spojených s programy pro žáky a studenty v MZM. 

Setkání učitelů se uskuteční ve čtvrtek 17. 9. 2020 od 15.00 v přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu 8 v Brně.

Kontakt:
RNDr. Barbora Javorová
Tiskový a PR servis MZM
T: 602 812 682, 533 435 273 
E: bjavorova@mzm.cz 

Jana Olivová DiS
Programový pracovník
T: 533 435 370
E: jolivova@mzm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.