Slavné skladby i nová díla ve vzácné symbióze - Česká filharmonie představuje program 124. sezony

12.04.2019 15:44|příspěvkové organizace

Česká filharmonie pod vedením šéfdirigenta a hudebního ředitele Semjona Byčkova završí Čajkovského projekt vydáním souborného CD boxu a rezidencemi v Praze, Tokiu, Vídni a Paříži. 

 

Orchestr se Semjonem Byčkovem dále vystoupí na BBC Proms v Londýně a s Jakubem Hrůšou uvede v Praze i Hamburku Janáčkovu Káťu Kabanovou. V české premiéře zazní skladby Detleva Glanerta či Luciana Beria, ve světové premiéře díla Jiřího Temla, Jaroslava Krčka a dalších autorů. Beethovenovo výročí si Česká filharmonie připomene uvedením všech skladatelových symfonií a klavírních koncertů. Novými uměleckými partnery prvního českého orchestru se stanou londýnská Royal Academy of Music a čínský Nanking.

Začátek 124. sezony bude ve znamení Čajkovského projektu, první velké spolupráce České filharmonie se Semjonem Byčkovem, který byl zahájen v roce 2015. Už v srpnu vyjde u společnosti Decca Classicsbox se sedmi CD. Bude obsahovat šest Čajkovského symfonií, tři klavírní koncerty s Kirillem Gersteinem a další tři skladatelova díla – předehru-fantazii Romeo a Julie, Serenádu pro smyčce a symfonickou báseň Francesca da Rimini. Se skladbami Čajkovského pak orchestr uskuteční rezidence na Dvořákově Praze, v Tokiu, ve Vídni a v Paříži. Vedle těchto destinací povede Semjon Byčkov Českou filharmonii i do Londýna na BBCProms a na turné do Číny a do Moskvy, kam se orchestr vrátí po devíti letech a teprve podruhé od roku 1990.

V Praze Semjon Byčkov uvede Requiem za Hieronyma Bosche Detleva GlanertaRendering Luciana Beria Druhou symfonii Henriho Dutilleuxe. Vedle nich ze světového repertoáru nastuduje i Pátou a Osmou symfonii Dmitrije Šostakoviče,Koncert pro housle, violoncello a orchestr a moll Johannese BrahmseČtvrtou symfonii Gustava Mahlera. Právě nahrávání Mahlerových symfonií je dalším velkým společným projektem České filharmonie a Semjona Byčkova, který začal už v letošní sezoně. Po uvedení Smetanovy Mé vlasti nebo jejích částí v první polovině roku 2019 s různými orchestry v Kolíně nad Rýnem, Hamburku, Lübecku, Madridu, Clevelandu, Mnichově a Amsterdamu provede Semjon Byčkov celý cyklus na začátku 124. sezony poprvé také s Českou filharmonií.

Hlavní hostující dirigent Jakub Hrůša připraví Silvestrovský a Novoroční koncert složený z děl českých autorů a koncertní provedení Janáčkovy opery Káťa Kabanové, s kterým Česká filharmonie vystoupí vedle Prahy i v Labské filharmonii v Hamburku. Na německá pódia přitom Jakub Hrůša spolu s Českou filharmonií a violoncellistkou Sol Gabettou zavítá v průběhu 124. sezony ještě jednou.

V abonentních cyklech A, B a C se k České filharmonii vedle Semjona Byčkova a Jakuba Hrůši vrátí i hlavní hostující dirigent Tomáš Netopil s programem s dvěma Beethovenovými skladbami a Rameauovou suitou a dále Petr AltrichterGiovanni Antonini,David RobertsonPeter Eötvös James Gaffigan. Poprvé s orchestrem vystoupí Pablo Heras-Casado. Ze sólistů se posluchači mohou těšit na klavíristy Katiu a Marielle LabèqueRudolfa BuchbinderaFrancesca Piemontesiho,Piotra Anderszewského Ivo Kahánka, houslisty Leonidase KavakoseLisu BatiashviliJosefa Špačka Jana Mráčka, violistu Antoina Tamestita, violoncellistu Gautiera Capuçona, trumpetistu Tamáse Pálfalviho, tympánistu Michaela Kroutila a sopranistku Chen Reiss.

Abonentní řada K, série čtyř koncertů variabilního Komorního orchestru České filharmonie, bude po letošním úspěchu pokračovat ve stejném modelu i ve 124. sezoně. Tří koncertů se jako garanti, kteří je nastudovali a orchestr i řídí, představí všichni tři koncertní mistři České filharmonie Josef Špaček, Jiří Vodička a Jan Mráček. Čtvrtý koncert připraví Jaroslav Krček, který uvede premiéru své skladby věnované čtyřem filharmoničkám – Janě Bouškové, Janě Brožkové, Kateřině Javůrkové a Andree Rysové. Ze zahraničních sólistů se v této řadě představí violoncellista Sebastian Bru a klavírista Zoltán Fejérvári.

Poměr slavných děl hudební historie a nových skladeb je ve 124. sezoně ve vzácné symbióze. Dvořáka, Janáčka, Brucknera, Brahmse, Mahlera, Prokofjeva, Šostakoviče, StravinskéhoBeethovena, od něhož u příležitosti oslavy 250 let od narození zazní v následujících dvou sezonách komplet jeho symfonií a klavírních koncertů, doplňují Dutilleux, Berio, Glanert, Eötvös a Reich. Vedle děl zahraničních skladatelů však Česká filharmonie uvede ve světové premiéře také skladby českých a slovenských autorů. Kromě Krčkovy kompozice pro čtyři filharmoničky to bude objednávková skladba Jiřího Temla Labyrint paměti a také dvě nedávná díla Miroslava Srnky. Na mimořádném koncertu pod taktovkou Keitha Lockhartazazní skladby finalistů druhého ročníku skladatelské soutěže České filharmonie Jany Vöröšové, Adriána Demoče a Matouše Hejla. A uvádění dalších děl českých i zahraničních skladatelů na objednávku prvního českého orchestru bude za finanční podpory nadačního fondu mecenášů kulturyBohemian Heritage Fund pokračovat až do roku 2023. S vydáváním notového materiálu většiny českých skladeb nám přitom partnersky pomáhá Vydavatelství Českého rozhlasu.

V souvislosti se jmenováním Semjona Byčkova šéfdirigentem a uměleckým ředitelem České filharmonie se v letošním roce podařilo uzavřít dvě dlouhodobější umělecká partnerství – první s Royal Academy of Music v Londýně, kde se už v říjnu 2018 uskutečnila série mistrovských kurzů a koncertů u příležitosti založení Československé republiky, a druhé za podpory společnosti Home Credit s čínským Nankingem. Obě partnerství jsou založena na principu kulturní a umělecké výměny a prakticky realizována pravidelným hostováním, které bude zahrnovat jak širokou paletu edukačních aktivit, tak i komorní a symfonické koncerty. První spolupráce s Nankingem se uskuteční již letos v květnu v rámci plánovaného turné do Číny, se studenty Royal Academy of Music se filharmonici znovu setkají v březnu 2020.

Nedílnou součástí aktivit České filharmonie zůstávají vzdělávací programy zaměřené na malé i velké děti, dospívající i dospělé. Pokračují oblíbené hudební workshopy a koncerty pro školáky i studenty (Rudolfínek, Tučňáci v Rudolfinu nebo Filharmonici na pokračování), slibně se rozvíjí vzdělávání učitelů (Hudba do škol, Paní učitelky a páni učitelé, pojďte si hrát, Hudba v životě dětí od 3 do 8 let) i spolupráce se žáky základních uměleckých škol (Společný orchestr ČF/ZUŠ). A stále nové podněty přinášejí již sedmým rokem děti ze sboru Čhavorenge spolu s Idou Kelarovou. Po vystoupeních v Rumunsku a Irsku byl sbor Čhavorenge pozván do Londýna, aby se letos na podzim zúčastnil oslav k znovuotevření Fairfield Halls. 

Abonentní vstupenky budou v prodeji na pokladně Rudolfina nebo online na www.ceskafilharmonie.cz.

 

Kontakt:
Luděk Březina
PR manager
T: 736 605 620
E: ludek.brezina@ceskafilharmonie.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jan Chmelíček
Vedoucí tiskového oddělení
email: jan.chmelicek@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.