Slezské zemské muzeum OnLine

27.03.2020 14:42|příspěvkové organizace

Muzeum v současném krizovém režimu, kdy jsou jeho objekty nepřístupné, prezentuje v současné době svou činnost zejména na webu a sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter).

 

Slezské zemské muzeum s ohledem na stávající situaci s koronavirovou nákazou v České republice uzavřelo na začátku března všechny expoziční areály včetně muzejní knihovny a zrušilo do odvolání všechny kulturní akce, přednášky, besedy a edukační programy.

Zrušeny jsou také všechny badatelské návštěvy v badatelnách jednotlivých odborných oddělení. Zájemci o studium naší muzejní sbírky se mohou obracet na kurátory pouze telefonicky či elektronicky. Je-li požadovaný sbírkový materiál digitalizován, tak je možné domluvit jeho zpřístupnění.

 

V současné době běží tyto kampaně:

Muzeum pro děti z pohodlí domova

Víme, jak je těžké zůstat v tomto období s dětmi doma, a proto jsme se rozhodli vám tento čas zpříjemnit a inspirovat vás k tvoření s dětmi. Naše muzejní edukátorky pro vás každý den připraví různé aktivity, hry a úkoly, které s dětmi můžete vyplňovat a tvořit v pohodlí vašeho domova. Aktivity budou určeny pro všechny věkové kategorie, ale převážně pro předškolní a školní děti. Každý den se můžete těšit na nové aktivity, a to včetně víkendu. Sledujte náš muzejní Facebook, ať vám žádné neuniknou. Všechny aktivity můžete stahovat v různých formátech také na webových stránkách muzea.

Sbírka Slezského zemského muzea

Představení zajímavých muzejních sbírkových předmětů, pravidelně jsou také přidávány digitalizované filmy.

Pracovníci Slezského zemského muzea

Představení našich odborných i provozních pracovníků a to jak minulých, tak současných.

Aktuality z expozičních areálů Slezského zemského muzea

Příprava nových výstavních projektů, údržba objektů a areálů a zajímavosti (např. z Arboreta v Novém Dvoře).

 

Virtuální prohlídka našich expozičních areálů je možná přes mapový portál Google Maps díky funkci Street View.

Digitálně přístupné jsou tyto areály:

● Arboretum Nový Dvůr,

● Historická výstavní budova,

● Památník Petra Bezruče,

● Národní památník II. světové války,

● Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky.

 

Video prohlídka všech expozičních areálů Slezského zemského muzea je možná také na našem oficiálním YouTube kanálu. Mimo to jsou tu k dispozici videa: Instalace preparátu slona indického v Historické výstavní budově, Sádrové sousoší lidických dětí, Výstava Jan II. z Lichtenštejna, Hlučín-Darkovičky 2018, Československá armáda 1918–1938 (1945), Beseda se sekretářkou Petra Bezruče Zdenkou Tomáškovou a Paul Gebauer – akademický malíř a sedlák.

Sbírkové předměty Slezského zemského muzea jsou prezentovány na portálu eSbírky. Portál eSbírky je napojen na Evropskou digitální knihovnu Europeana. Na portálu eSbírky je v současné době možné studovat 3 598 a v Europeaně 1 421 sbírkových předmětů.

Vybrané publikace z knihovny Slezského zemského muzea jsou přístupné na webu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě v sekci Digitální knihovna Moravskoslezského kraje. V současné době je zde zveřejněno 62 digitalizovaných dokumentů. Další publikace jsou přístupné na webovém portálu Kramerius Národní knihovny v Praze.

Stále také běží prodej publikací z produkce Slezského zemského muzea. Knihy a časopisy je možné objednávat jak telefonicky a elektronicky, tak poštou. Aktuální nabídka včetně kontaktů je přístupná na našich webových stránkách v sekci Muzejní obchod. Publikace zasíláme pouze poštou.

Naši pracovníci dále připravují virtuální výstavy. Jako první projekt byl na Facebooku spuštěn „Příběh Müllerova domu“, bude následovat „Listopad 1989 v Moravskoslezském kraji“ a další. Všechny připravíme i do tisknutelné verze, které budou ke stažení na našem webu. Dále máme v plánu připravit komentované prohlídky ve formě videí s kurátory našich aktuálních výstav „Paul Gebauer – akademický malíř a sedlák“ a „Zacílit a pal! Střelné zbraně a střelba v proměnách staletí“. Pokud budou omezení provozu trvat delší dobu, budou takto zpracovány i nové výstavní projekty Národního památníku II. světové války.

 

 

Kontakt:
Mgr. David Váhala

Oddělení vnějších vztahů
T: +420 733 376 234
E: vahala@szm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.