Slovenský folklor ve Valašském muzeu v přírodě

03.08.2021 16:15|příspěvkové organizace

Jánošíkov dukát z.s., Obec Slovákov v Českej republike, Folklorní spolek Púčik z Brna, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Svetové združenie Slovákov v zahraničí a město Rožnov pod Radhoštěm pořádají v Dřevěném městečku a ve Valašské dědině Valašského muzea v přírodě 7. – 8. srpna 2021 již XXII. Mezinárodní festival slovenského folkloru v České republice JÁNOŠÍKOV DUKÁT 2021 – jediný menšinový festival u nás, věnovaný slovenské lidové kultuře.

 

Záštitu nad letošním festivalem převzali predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

V rožnovském Dřevěném městečku a ve Valašské dědině vystoupí čtrnáct folklorních souborů a skupin z České republiky, které se věnují slovenským lidovým písním, tancům a zvykům a také soubory jiných národnostních menšin žijících v ČR.

Vzhledem k současné situaci s celosvětovou pandemií COVID-19 je tento ročník přizpůsoben tak, aby byly dodrženy obecně závazné předpisy k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Celý festival zahájíme v sobotu programem dětských folklorních souborů Zahrajme sa..., tradiční program Od Tatier k Šumave, v němž se představí soubory z České republiky, které uchovávají a prezentují lidové tance, písně a melodie svých předků – Slováků, a program krajanských slovenských souborů a zástupců minorit Aký kraj, taký mrav. V programové nabídce je i letos Detský dvor – nebo chcete-li malé krátkodobé „odkladiště“, kde, zatímco rodiče budou sledovat své oblíbené programy, jejich děti se zabaví a mohou se něčemu přiučit v dětských dílničkách, ozdobit si třeba perník, zajezdit si na dřevěných koloběžkách, anebo zkusit si chodit na chůdách, navíc zde pro ně bude připravena i malá školička tance. Vyvrcholením sobotního dne bude atraktivní večerní program Dedinka v údolí, biele domečky – zo Slovenska aj z Moravy, v kterém se představí vybrané folklorní soubory, muziky a sólisti účastníci festivalu.

© Jan Kolář

V programu festivalu návštěvníci tradičně najdou také zábavné i naučné pořady: ať už je to stloukání másla, dále Malá škola hry na pastýřské hudební nástroje – na fujaru a píšťalky bude vyučovat známý výrobce, muzikant a pedagog Drahoš Daloš z Lehoty pri Nitre, anebo Malá škola tanců pod vedením tanečních pedagogů.

V neděli se celý festivalový mumraj přesune do Valašské dědiny mezi chalupy, kde na návštěvníky čeká celá řada překvapení.

I na jarmarku lidových řemesel, který je neoddělitelnou součástí festivalu, mohou zájemci nejen pozorovat mistry lidového řemesla přímo při práci, ale třeba si i některou z činností sami vyzkoušet.

Letošní MFSF Jánošíkov dukát je trochu jiný, než jsme byli po dobu uplynulých jednadvaceti let zvyklí. Chceme, aby se lidé mohli potkat u slovenské písničky, tance, poslechnout si slovenské melodie, ale hlavně v této náročné době byli na jedinečném svátku slovenského folkloru v pohodě, v dobré náladě a celý festival se jenom usmívali.

Festival se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, Zlínského kraje, Města Rožnov pod Radhoštěm, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Významnými partnery jsou Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Ochranný svaz autorský, Slovenský institut v Praze, Vinařství Nešpor, Garmet Rožnov pod Radhoštěm, Mlékárna Valašské Meziříčí a Folklórna únia na Slovensku.

 

Kontakt:
Vlastimil Fabišik

ředitel festivalu
T: +420 603 445 279
E: vlastimil.fabisik@janosikovdukat.cz
W: www.janosikovdukat.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.