Nastavení cookies

Smetana200 odkrývá první body mimořádných oslav

17.06.2022 12:50|příspěvkové organizace

Festival Smetanova Litomyšl a Česká filharmonie připravují oslavy výročí 200 let od narození Bedřicha Smetany. Obě instituce společně iniciovaly projekt Smetana200, který má za cíl koordinovat a podněcovat ke spolupráci pořadatele napříč kulturní sférou.

 

Součástí projektu budou mimořádná nastudování Smetanových jevištních a koncertních děl, muzikologická konference na téma „Smetana a evropská opera“ s rozsáhlým sborníkem či celorepubliková taneční soutěž základních uměleckých škol „Proč bychom si netančili“ s choreografiemi na Smetanovy polky. Spisovatel Pavel Kosatík připravuje monografii, která přiblíží Smetanu široké čtenářské veřejnosti. Ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů se uskuteční happening několika desítek ansámblů pod názvem „Proč bychom se netěšili. V plánu je také rekonstrukce Smetanova rodného bytu v Litomyšli.

„Posláním projektu Smetana200 je oslava české kultury a hudebnosti. Toto výročí vnímáme jako silný impuls k propagaci české kultury a posílení národní identity, jak v České republice, tak za jejími hranicemi, říká za organizační tým kreativní ředitel projektu, muzikolog Aleš Březina.

Oslavy Smetanova výročí vyvrcholí v roce 2024, avšak iniciátoři jsou v kontaktu s kulturními institucemi v České republice i v zahraničí již nyní, aby podpořili a koordinovali uvádění Smetanových děl i nad rámec mezinárodně proslulých skladeb a přispěli tak k poznání jeho bohatého skladatelského odkazu. K dosažení těchto cílů jsou podnikány konkrétní kroky a výstupy, mezi něž patří například momentálně probíhající mezinárodní konference Opera Europa. Setkání ředitelů a dalších zástupců evropských operních domů a festivalů se letos z podnětu realizačního týmu Smetana200 koná v Praze a Litomyšli a jedním z bodů programu bude také smetanovský repertoár a jeho recepce. Na tiskové konferenci konané 17. 6. 2022 v Rudolfinu projekt uvede Nicholas Payne, ředitel Opera Europa a bývalý ředitel Velšské národníopery v Cardiffu, Opera North v Leedsu, Královské opery v Covent Garden a Anglické národní opery v londýnském divadle Coliseum.

Na oficiálním webu projektu www.Smetana200.com, za jehož vizuální podobou stojí renomované Studio Najbrt, budou průběžně zveřejňovány aktuality, další výstupy a plány. 

Zde se ke značce Smetana200 mohou hlásit všichni pořadatelé akcí a iniciátoři projektů (včetně regionálních spolků a jednotlivců) vztahujících se ke Smetanovu výročí.

 

Realizační tým:
Kreativní ředitel – Aleš Březina
Manažer projektu – Michal Medek (Česká filharmonie)
Prezident festivalu – Pavel Kysilka (Smetanova Litomyšl)

Koordinace – Marek Šulc

Kontakt: bedrich@smetana200.com

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.