Nastavení cookies

Současná knižní značka neboli ex libris se představí na virtuální výstavě

12.11.2020 11:58|příspěvkové organizace

Již po šestnácté byly vyhlášeny výsledky soutěže Trienále českého ex libris 2020 o nejlepší knižní značku. Oceněné práce z oblasti drobné grafiky, vytvořené předními českými umělci i studenty výtvarných škol, představuje virtuální výstava na webových stránkách Památníku národního písemnictví. 

 

https://exlibris.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/

Přehlídka současné tvorby ex libris se i přes více než padesátiletou historii profiluje nejen jako soutěž pro milovníky tohoto sběratelského fenoménu. Spojení knižní kultury a žánru volné grafiky se přetvořilo ve specifickou výtvarnou disciplínu, které se věnují grafici, ilustrátoři i umělci. Šestičlenná porota složená z odborníků udělila v letošním roce ceny deseti výtvarníkům včetně studentů. Hlavní ocenění Grand Prix získala Barbora Bieylonovič za cyklus s názvem Fáze ženy.

„Zaujala způsobem provedení kombinujícím techniku leptu s akvatintou nebo suchou jehlou. Podařilo se jí vyjádřit mnohost a různou intenzitu pocitů vystihujících podstatu ženské bytosti. Tato soukromá autorská ex libris mají těsnou návaznost na autorčin volný cyklus maleb s názvem Ticho,” komentuje vítěznou práci členka poroty a vedoucí uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví Vilma Hubáčková.

Za dosavadní přínos českému ex libris byl oceněn malíř, grafik a ilustrátor Petr Palma. Zástupci organizující instituce se rozhodli ocenit také výtvarníka Martina Mulače, který vytvořil soubor ex libris věnovaný pěti literárním osobnostem z dekadentního, symbolistního a romantického okruhu. „Mezi hlavní hodnotící kritéria patří především důraz na uměleckou kvalitu, vysokou úroveň výtvarného zpracování, ale také šíři a rozmanitost použitých tradičních i moderních grafických technik,” doplňuje organizátorka trienále a kurátorka virtuální výstavy Barbora Vlášková.

Virtuální výstavu ex libris pod názvem Pro knihy, pro sbírku, pro radost je možné na webových stránkách Památníku národního písemnictví zhlédnout od 11. listopadu 2020. Výstavní soubor zahrnuje celkem 126 drobných grafik od 46 autorů a nabízí možnost zhodnotit vývoj knižní značky, proměny uměleckých tendencí, ikonografické trendy a současné postupy v oblasti grafických technik.

O TRIENÁLE
Trienále českého ex libris je celostátní přehlídka současné tvorby knižní značky, kterou pořádá Památník národního písemnictví. Záměrem je pravidelné sledování moderních uměleckých tendencí v tomto grafickém oboru, který je tradičně spojován s knižní kulturou. Kompletní výstavní kolekce se stává součástí sbírkových fondů Kabinetu ex libris Památníku národního písemnictví a k příležitosti trienále je pravidelně vydáván katalog.

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY XVI. Trienále českého ex libris 2020
GRAND PRIX 

Barbora Bieylonovič
CENA ZA PŘÍNOS ČESKÉMU EX LIBRIS 
Petr Palma
CENA XVI. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS 2020 
Martin Raudenský
Jan Melena
CENA KNIHOVNY NÁRODNÍHO MUZEA 
Jan Kavan
CENA SPOLKU SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EXLIBRIS 
Hana Storchová
CENA SČUG HOLLAR 
Petr Alois Hampl
CENA PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 
Martin Mulač

VE STUDENTSKÉ KATEGORII:
CENA XVI. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS 2020

Petr Klíma (Vyšší odborná škola grafická v Praze)
CENA SPOLKU SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EXLIBRIS
Martina Shořovská (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

ODBORNÁ POROTA
Pavel Piekar (předseda poroty)
Felix Černoch  
Vilma Hubáčková  
Martin Mulač 
Jana Solomonová 
Martina Vyšohlídová 
Barbora Vlášková (tajemnice poroty)
Jana Färberová (asistentka tajemnice)

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA
Pořadatel: Památník národního písemnictví
Texty a příprava výstavy: Barbora Vlášková
Produkce: Kateřina Kostková
Grafická úprava: Helena Šantavá
Technická realizace: lab.SNG
Dostupné z https://exlibris.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/

Za podpory Ministerstva kultury ČR. Partnery výstavy jsou Canon, Musoft, Radio 1, Artikl, Tvar a Dějiny a současnost.

 

Kontakt:
Aneta Křižková
PR manažer | Oddělení prezentace sbírky
T: +420 778 757 662
E: krizkova@pamatnik-np.cz 
W: www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
https://www.facebook.com/pamatniknarodnihopisemnictvi/
https://www.facebook.com/nejkrasnejsiceskeknihyroku/
INSTAGRAM
YOUTUBE

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.