Soutěž o nejlepší divadelní fotografii pro profesionály i studenty

15.01.2020 16:37|příspěvkové organizace

Institut umění – Divadelní ústav vyhlašuje druhý ročník soutěže o nejlepší divadelní fotografii, do které se mohou přihlásit profesionální fotografové i studenti fotografie se snímky pořízenými na území České republiky v letech 2018 a 2019 v profesionální a studentské kategorii. 

 

Uzávěrka je 31. ledna 2020.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A TÉMATA:

1. PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAFIE

Inscenace/divadelně-performativní projekt:

Maximální počet: 15 fotografií, respektive: 3 série o nejvýše 5 fotografiích v každé z nich. Přihlášeny mohou být i samostatné snímky či série o menším počtu snímků.

2. STUDENTI OBORU FOTOGRAFIE

Volná tvorba s divadelní tematikou. 
Sekce je určena pro studenty fotografických oborů do 30 let. Jeden účastník může přihlásit maximálně 7 fotografií (např. fotografie z inscenace, ze zákulisí, ze čtené zkoušky nebo portrét účinkujících či inscenátorů).

Ceny

1. cena            15 000,- Kč, voucher na knihy IDU v hodnotě  1 000,-- Kč

2. cena            1 0000,- Kč, voucher na knihy IDU v hodnotě  1 000,-- Kč

3. cena            5 000,- Kč, voucher na knihy IDU v hodnotě  1 000,-- Kč

 

Vyhlášení výsledků, předání cen a prezentace vítězných fotografií se uskuteční během dubna 2020 v Divadle Komedie.

Podmínky soutěže a přihlášku najdete na:
idu.cz
divadelnifotografie.cz 
facebook.com/divadelnifotografie

Kontakt:
Barbora Jermanová

Oddělení komunikace a marketingu
Institut umění — Divadelní ústav
Arts and Theatre Institute
Celetná 17, 110 00 Praha 1
T: +420 224 809 169
M: +420 604 396 663
E: barbora.jermanova@idu.cz
W: www.idu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.