Statistika kultury a koronavirus

20.03.2020 11:18|příspěvkové organizace

Vážené zpravodajské jednotky, víme, že v současné době není Vaší prioritou splnění zpravodajské povinnosti, předložení statistického výkazu za předcházející roční období. 

 

Přesto bychom vás chtěli upozornit, že právě sběr statistických dat za rok 2019 je  mimořádně důležitý, poněvadž údaje za toto období budou posledními standardními daty  před  stávajícím rokem 2020, kdy došlo k přerušení činnosti naprosté většiny poskytovatelů kulturních služeb. Vámi předložená data tak poslouží ke zjištění dosahované výše výkonů a příjmů  kulturních institucí v posledním roce před vypuknutím epidemie. Tato skutečnost  může mít - mimo jiné - význam pro argumentaci ve věci budoucí podpory kultury z veřejných zdrojů. 

Tímto vás prosíme o vyplnění statistických výkazů za rok 2019.  

Všichni naši statistici pracují, jsou k dispozici na emailových adresách uvedených u jednotlivých elektronických sběrů. Návratnost výkazů byla prozatím prodloužena do 15. dubna 2020.

Předem vám děkujeme za spolupráci ve prospěch společné věci!

 

Kontakt:
PhDr. Jana Radová

vedoucí útvaru Centrum informací a statistik kultury NIPOS
Fügnerovo nám. 5, 120 21 PRAHA 2
T:  + 420 221 507 920, +420 732 343 378
E: radova@nipos-mk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.