Nastavení cookies

Státní fond kinematografie vyhlásil mimořádnou výzvu pro audiovizuální sektor

18.11.2020 11:58|příspěvkové organizace

Celkem 127 milionů korun bylo alokováno do mimořádné výzvy Státního fondu kinematografie (SFKMG), která je určená provozovatelům kin, distributorům a produkčním firmám, jejichž činnost byla zasažena omezeními v důsledku pandemie COVID-19. 

 

Kromě udržení základní filmové infrastruktury a zachování budoucí konkurenceschopnosti českého audiovizuálního průmyslu má výzva za cíl zjistit jeho inovační schopnosti. Data získaná od žadatelů ve výzvě využije SFKMG pro přípravu transformace z filmového na audiovizuální fond. Fond začne přijímat žádosti od čtvrtka 19. listopadu.

Ve výzvě mohou stejně jako v květnu žádat pouze provozovatelé kin, distributoři a producenti. Uznatelné náklady jsou primárně na kreativní tým, který bude inovace realizovat, dále na nájmy a provozní náklady v případě, že nebyly předmětem podpory jiných vládních podpůrných programů,“ řekla ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková. „Zákon nám neumožňuje plošně podpořit celý sektor audiovize, v současné chvíli je nezbytné udržet a zachovat alespoň základní strukturu filmového průmyslu v ČR. Je to nezbytná podmínka s ohledem na budoucí konkurenceschopnost celého audiovizuálního průmyslu a kreativních průmyslů v České republice obecně, jichž jsou právě produkční a distribuční společnosti tahounem,“ dodala Helena Bezděk Fraňková. Na současných opatřeních a zacílení mimořádné výzvy panuje shoda mezi hlavními profesními organizacemi v audiovizi, se kterými SFKMG jednal, tedy včetně Asociace producentů v audiovizi, Unie filmových distributorů nebo Asociace provozovatelů kin. 

Mimořádnou dotaci ve výši 98 milionů korun schválila Vláda ČR na návrh ministra kultury Lubomíra Zaorálka a posléze toto rozpočtové opatření potvrdil Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny PČR. „Jsem rád, že peníze z této výzvy půjdou především kinům, filmovým distributorům a producentům, protože právě kina byla anticovidovými opatřeními postižena podobně jako třeba divadla,” uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek. Tyto prostředky byly navýšeny o dalších 29 milionů korun získaných změnami v plánované Krátkodobé koncepci na rok 2021. Primárním cílem výzvy je podpora výzkumu inovačních schopností a inovačního potenciálu českého filmového průmyslu. Sekundárním cílem je získání co nejpřesnějších dat o struktuře celého audiovizuálního prostředí v České republice. „Do mimořádné výzvy se přesune jednak 9 milionů původně plánovaných do okruhu distribuce na podporu kin, a jednak 20 milionů původně plánovaných na druhou výzvu na minoritní koprodukce, která měla být vyhlášena v červenci 2021,“ vysvětlila předsedkyně Rady SFKMG Helena Bendová. „Současná epidemie COVID-19 urychlila potřebu proměny celého audiovizuálního prostředí. Výstupy získané z výzvy budou zpětnou vazbou od filmového průmyslu, abychom mohli co nejpřesněji, nejlépe a nejrychleji postavit nový audiovizuální fond,“ dodala Helena Bendová.

Na přípravě výzvy, sběru a vyhodnocování dat se kromě zaměstnanců kanceláře Fondu a radních podílí také externí odborníci, docent Petr Szczepanik, který působí na Katedře filmových studií na Univerzitě Karlově, Daniela Staníková, vedoucí kanceláře programu Kreativní Evropa-MEDIA, bývalý předseda Rady Fondu Přemysl Martinek nebo Jan Hanzlík, pedagog z Fakulty arts managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Mimořádná výzva SFKMG zůstává jediným podpůrným programem pro sektor audiovizuálního průmyslu, neboť celá audiovize byla jako celek vyřazena z obou programů COVID-Kultura. 

 

Kontakt:
Jiří Vaněk
Communications Coordinator
STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE
M: +420 777 501 624
E: jiri.vanek@fondkinematografie.cz
Wfondkinematografie.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.