Stipendia pro české autorky a autory v celkové výši 1 520 000 korun

29.04.2021 08:55|příspěvkové organizace

České literární centrum (ČLC), sekce Moravské zemské knihovny v Brně (MZK), vypisuje z pověření Ministerstva kultury ČR a na základě společné iniciativy s Asociací spisovatelů stipendia pro autorky a autory z České republiky ve výši 1.520.000 Kč. Podpoří tak jejich tvůrčí psaní v domácím prostředí v čase pandemie, kdy jsou rušeny rezidenční pobyty, autorská čtení a vystoupení na mezinárodních festivalech a veletrzích.

 

„Iniciativu Asociace spisovatelů jsme velmi přivítali a ceníme si i vstřícnosti ministerstva kultury. České literární centrum tím může již podruhé během pandemie podpořit domácí autorky a autory v jejich složité situaci. Výše stipendií se oproti těm loňským ztrojnásobila a nově jsme mezi žánry zařadili drama,“ uvedl Martin Krafl, pověřený řízením Českého literárního centra.

Česky píšící autor může požádat o dvouměsíční stipendium v celkové výši 40.000 Kč. Stipendium mu bude proplaceno jednorázově a může ho čerpat v měsících červen, červenec nebo srpen, má tedy dva konkrétní měsíce na výběr. Uchazeči o stipendia mohou žádosti zasílat v rámci pěti žánrových sekcí: umělecká próza, poezie, komiks, literatura pro děti a mládež, drama. Žádosti posoudí odborní spolupracovníci ČLC. Celkem ČLC podpoří 38 stipendistů.

Pro udělení stipendia platí následující podmínky:

  • povinnou součástí žádosti o stipendium je vyplněný formulář, kde žadatel, mimo jiné, popíše literární projekt, na kterém bude po dobu stipendia pracovat (max. 500 slov). Doporučenou součástí žádosti je ukázka daného projektu v rozsahu dvou normostran, popř. tří až čtyř panelů či ilustrací. Dokumenty žadatel pošle elektronicky na adresu residencies@czechlit.cz;  
  • hlásit se mohou jen autoři, kteří neobdrželi autorské stipendium ČLC v roce 2020;
  • autor musí mít v době podání žádosti alespoň jednu publikovanou knihu;
  • každý autor může žádat o stipendium jen v jedné z pěti žánrových sekcí;
  • vybraní žadatelé nesmí v období, za které jim bude vyplaceno autorské stipendium od ČLC, pobírat zároveň i finanční prostředky z programu přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením covidu, ani mít jiný příjem od státu poskytovaný v souvislosti s pandemií.

Autoři, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC / MZK k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu roku 2022 v Česku či zahraničí. V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor v rámci stipendia pracoval, být v tiráži opatřena poznámkou „Publikace vznikla s podporou Českého literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, v rámci autorského stipendijního programu 2021.”

Nejzazší termín pro zaslání elektronických žádostí: pondělí 17. května 2021, 12.00 hod.

Složení komise, jež bude žádosti posuzovat: 
Eva Klíčová + Petr. A. Bílek / umělecká próza
Blanka Činátlová + Jana Čeňková / literatura pro děti a mládež
Pavel Kořínek + Martin Foret / komiks
Olga Stehlíková + Michal Jareš / poezie
Petr Christov + Michal Zahálka / drama
Martin Krafl / předseda

Veškeré informace na www.czechlit.cz

 

Kontakt:
Mgr. Bc. Klára Přibylová       
public relations                                 
České literární centrum, Veletržní oddělení
Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a, 601 87 Brno
T: +420 541 646 270
M: +420 770 190 776
E: Klara.Pribylova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.