Nastavení cookies

Strategie a akční plán KKP

11.02.2021 13:38|ministerstvo

Společenská a umělecká hodnota kultury byla v posledních dvou desítkách let doplněna i o hodnotu ekonomickou. V roce 2017 představoval kulturní a kreativní sektor 5,3 % HDP Evropské unie.

 

Jednalo se o třetí největší sektor zaměstnanosti, který zároveň vytvářel největší počet pracovních míst pro občany ve věku 15-29 let a s vysokou mírou zaměstnanosti mezi ženami. Kulturní a kreativní odvětví tak mají nejen příznivé společenské dopady, ale také vytváří neutomatizovatelná místa, jsou základem pro inovace a klíčovým předpokladem k naplňování cílů udržitelného rozvoje. Kulturní a kreativní odvětví jako klíčová klíčovou oblast rozvoje ČR potřebují strategickou a koncepční podporu státu.  

Ministerstvo kultury proto předložilo vládě ke schválení Strategii rozvoje kulturních a kreativních odvětví na roky 2021-2025. Implementace Strategie spolu s naplňováním memoranda o spolupráci Ministerstva kultury a Ministerstva průmyslu a obchodu v této oblasti tak zajistí úspěšný rozvoj kulturních a kreativních odvětví v České republice.

Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví
Akční plán 2021 - 2023

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.