Nastavení cookies

Svět je bohatší o nový minerál. Díky odborníkům z Moravského zemského muzea

19.02.2021 16:37|příspěvkové organizace

Mineralogové z Moravského zemského muzea Mgr. Eva Víšková, Ph. D. a Mgr. Jiří Toman, Ph. D. se podíleli na objevu nového minerálu. 

 

V rámci zahraniční terénní cesty v září 2019 jsme navštívili revír v okolí Dobšiné, který je známý historickou těžbou kobaltu a niklu“, vzpomíná Eva Víšková. „A podařilo se nám zde odebrat zajímavý mineralogický materiál, u kterého jsme se rozhodli, že bude dobré jej blíže prozkoumat“, doplňuje Jiří Toman. Minerál byl tedy následně podroben detailnímu studiu, na němž naši odborníci spolupracovali s mineralogy z Národního muzea, Slovenské akademie věd, Masarykovy univerzity a České akademie věd. 

Výsledkem spolupráce je rozšíření mineralogického systému o nový minerál – dobšináit  [Ca2Ca(AsO4)2·2H2O].

Ten potvrdila na začátku února letošního roku Komise pro nové minerály, nomenklaturu a klasifikaci (Commission on New Minerals, Nomenclature & Classification; CNMNC) při Mezinárodní mineralogické asociaci.

Dobšináit je 23. minerálem popsaným poprvé na světě z území Slovenska; název je odvozen od města Dobšiná. 

Jedná se o nový člen roselitové skupiny s dominantním zastoupením vápníku. Minerály roselitové skupiny patři k poměrně vzácným arzeničnanům s obsahem vody. Holotyp (typový vzorek), na kterém byl dobšináit identifikován, bude uložen ve sbírce Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea.

V současné době se připravuje odborná publikace, aby byly splněny všechny podmínky pro definitivní uznání tohoto nového minerálu.

 

Kontakt:
Barbora Javorová
Tiskový a PR servis MZM
T: +420 533 435 273
E: bjavorova@mzm.cz

Odborný servis:
Mgr. Eva Víšková, Ph. D.
T: 533 435 217
E: eviskova@mzm.cz

Mgr. Jiří Toman, Ph. D.
T: 533 435 216
E: jtoman@mzm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.