Tábor 600 let - Výstava k jubileu husitského města

05.09.2020 12:20|příspěvkové organizace

Vernisáž výstavy spojená se slavnostním představením knihy Dějiny Tábora I. 11. září 2020 od 17 hodin v gotickém sále Staré radnice.

 

 „Šest století dějin není pro obyčejné evropské město mnoho. Město Tábor však obyčejné – i na evropské poměry – není.“ Úvodní věta z textové části výstavy naznačuje, proč Husitské muzeum v Táboře k uspořádání výstavy přistoupilo.

Významné výročí založení husitské obce na hoře Tábor odkazuje k jedné z nejslavnějších, ale také nejvíce diskutovaných kapitol našich národních dějin. Tábor není spjat pouze s husitstvím, i v následujících staletích zažívalo město vzestupy a strázně. Výstava chce představit v souhrnném pohledu bohatství historie města od husitských dob po současnost.

Dlouhodobá reprezentativní výstava je umístěna v pěti sálech Galerie Stará radnice na Žižkově náměstí 1 v Táboře. Základní řazení témat výstavy se řídí časovou posloupností, zároveň sledujeme každé téma v jeho vývoji směrem k dnešku.

Počátky husitské obce jsou spojeny s náboženstvím a působením církví v Táboře. Další část představuje válečné dějiny města včetně velkých obléhání v 15., 17. a 18. století. Poté projde návštěvník dějinami táborských nemocnic, aby mohl být seznámen s problematikou vody na Táboře. Další velké téma představují spolky, sportovní kluby, zájmová a umělecká sdružení, jakož i výrobní podniky a firmy. Zajisté není možné zmínit všechny, zastavíme se alespoň u významnějších z nich.

Uveďme zde např. pivovar, sladovnu, tabákovou továrnu nebo budování první elektrifikované dráhy v tehdejším Rakousku-Uhersku vedoucí z Tábora do Bechyně, jež se pojí s osobností českého „Edisona“ Františka Křižíka. 

Výklad posledních desetiletí v historii Tábora otevře připomenutí tragédie židovských spoluobčanů v souvislosti s nacistickou okupací a heydrichiádou. V oné temné době sehrál Tábor smutně proslulou roli jako sídlo německých represivních orgánů. Poválečný rozvoj města dokreslují modely Pražského předměstí a visutého mostu přes Jordán.Výstava se skládá z textových výkladů, bohatého obrazového materiálu, ilustračních kreseb a pochopitelně zajímavých trojrozměrných exponátů ze sbírek Husitského muzea. Vizuální podoba výstavy, její grafika a ilustrační kresby jsou výsledkem práce studentek a studentů ateliéru Didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeské univerzity Plzeň, pod vedením akad. mal. Renáty Fučíkové. Výstava je tak společným projektem Husitského muzea a jmenovaného vysokoškolského pracoviště.

Výstava potrvá od 12. září 2020 do 31. října 2021 v běžných otvíracích hodinách expozice Husitského muzea na Staré radnici.

Vernisáž a slavnostní představení prvního svazku Dějin Tábora
Vernisáž výstavy je připravena na páteční podvečer úvodního dne Táborských setkání. Kromě toho bude 11. září v 17 hodin slavnostně představen také první díl Dějin Tábora. Hlavním autorem svazku je mezinárodně uznávaný odborník na české dějiny pozdního středověku, prof. František Šmahel z Centra medievistických studií v Praze, autorsky přispěli také vědečtí pracovníci Husitského muzea v Táboře, Dr. Miloš Drda, Mgr. František Janda a Mgr. Jiří Bumerl. Husitské muzeum spojilo v tomto projektu své síly s několika dalšími výzkumnými pracovišti v České republice. Záměrem je během tří let představit odborné i širší laické veřejnosti celkový obraz dějin města. První svazek zabírá období od počátků osídlení po rok 1452. Rozsáhlý text doprovázený množstvím obrazových i mapových ilustrací se především soustřeďuje na život husitské táborské obce. Slavnostní uvítání publikace se uskuteční za účasti autorů a zástupců nakladatelství ve výstavních prostorách Husitského muzea v Táboře na Staré radnici. 

 

Kontakt:
Bc. Kateřina Mikulandová
asistentka
Husitské muzeum v Táboře
T: 381 252 242, 381 251 884
W: http://www.husitskemuzeum.cz/

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.