Technické muzeum v Brně se opět představí na Dopravní nostalgii

27.04.2021 16:28|příspěvkové organizace

Parní lokomotiva Caroline Technického muzea v Brně uvede, stejně jako v minulých letech, letošní Dopravní nostalgii. Ta se uskuteční, podle aktuálních pravidel COVID-19, v posledním červnovém víkendu – 26. a 27. června v centru města Brna – připravena je i případná mobilní prezentační jízda vozidel MHD bez statické výstavky v centru Brna. Ve zvláštním režimu platném pro provoz MHD budou připraveny také jízdy vybraných historických vozidel s cestujícími. 

 

Kromě zmíněné Caroline připravuje muzeum další tramvaje a vozy městské hromadné dopravy ze svých sbírek, ať už to budou autobusy, trolejbusy, vlečné vozy či tramvaje. Stálicí na Dopravní nostalgii bývá také otevřený vlečný vůz koňky. Jeho modrý nátěr, který odpovídá původní (autentické) barvě vozu, určitě znají stálí návštěvníci této akce. Koňská tramvaj zahájila v Brně provoz již v roce 1876.  „Při renovaci tohoto vozu v 70. letech min. století byly odstraněny nepůvodní úpravy, především stěny oddělující plošiny s oddílem pro cestující, a zrekonstruována byla jedna chybějící plošina,“ říká kurátor oboru Městská hromadná doprava TMB Tomáš Kocman. Vůz je tedy uprostřed rozdělený příčkou s posuvnými dveřmi, což plně odpovídá původní úpravě. Dále vybral Tomáš Kocman např. elektrický motorový tramvajový vůz provozovaný v letech 1941 až 1970. Z trolejbusů budou představeny vozy od roku výroby 1949 až po téměř nedávnou dobu. Sem patří dva dvounápravové trolejbusy, a to Škoda 6Tr se zmíněným rokem výroby (1949) a Škoda 7Tr s rokem výroby 1954. Mezi ty novější patří trolejbus Škoda 14Tr, který byl v provozu v letech 1983–1999, a funkční vzorek trolejbusu 17 Tr s obdobím provozu 2000–2007 v Ostravě. 

Do městské hromadné dopravy patří i autobusy. Ze sbírek Technického muzea v Brně připravují jeho odborní pracovníci Pragu RND, v níž jezdili cestující od roku 1949. Do konce 40. let minulého století byly autobusové karoserie tohoto typu stavěny na podvozcích upravených z tehdejších nákladních automobilů. „Součástí podvozku byl i vpředu uložený stojatý motor, který zasahoval před čelní stěnu vozové skříně,“ přibližuje Pragu RND Tomáš Kocman.  Další z autobusů, které muzeum chce předvést na Dopravní nostalgii, je Škoda 706 RO s rokem výroby 1947. Tyto typy po válce nahradily většinu předválečných i válečných vozů a v pravidelném provozu se udržely do konce 60. let. „Tuto Škodu získalo naše muzeum do sbírek v roce 1974 a pravděpodobně se jedná o první vůz tohoto typu, dodaný do Dopravního podniku Jihlava hned v roce 1947.“ Z mladších autobusů to budou např. Karosa ŠM11 z 80. let minulého století a Ikarus 280 s rokem výroby 1989. V této zprávě nabízíme jen malou ochutnávku nabídky Technického muzea v Brně. Více si budou moci zájemci prohlédnout a  svézt se poslední červnový víkend. 

Dopravní nostalgie – přehlídka historie městské a veřejné hromadné dopravy – je tradiční součástí každoroční Zábavy pod hradbami, které organizuje SNIP & CO ve spolupráci se statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a které se každoročně účastní i Technické muzeum v Brně společně s dalšími současnými provozovateli hromadné dopravy.  

Exponáty ze sbírek Technického muzea v Brně si budou moci zájemci prohlédnout také:

květen nebo červen - Muzeum v pohybu II. – jízda historických vozidel ze sbírky TMB centrem města k znovuotevření muzeí nebo k Dopravní nostalgii

srpen - Muzeum v pohybu III. – jízda historických vozidel ze sbírky TMB centrem města k 60. výročí vzniku TMB 

28. srpna - Šedesátka s TMB v areálu muzea v Brně – Purkyňova 105, Královo Pole – celodenní akce pro rodiny s dětmi s bohatým kulturním programem k 60. výročí vzniku TMB. 
 

Výstavy TMB v termínu Dopravní nostalgie: 

Výstava Robot 2020 od 23. 11. 2020 – 31. 7. 2021 

Výstava Vlněná elegance první republiky od 24. 10. 2020 – 27. 6. 2021

 

Kontakt:
Ing. Ivo Štěpánek
ředitel
T: 721 944 329
E: stepanek@tmbrno.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.