Tisková konference MUO - 500 let grafiky

20.11.2019 11:18|příspěvkové organizace

Muzeum umění Olomouc zve na tiskovou konferenci, která proběhne dne 21. 11. 2019 v 10.00, k nové výstavě grafiky Art&Print | Post.Print, která ukazuje příběh této umělecké i reprodukční techniky v uplynulém půl tisíciletí.

 

Sbírka volné grafiky představuje třetí nejobsáhlejší sbírkový fond Muzea umění Olomouc. Je vnitřně rozdělena na dva celky – menší kolekci staré grafiky 15. až 19. století a obsáhlejší konvolut grafiky 20. a 21. století. Toto členění zachovává také koncepce chystané profilové výstavy – má dvě jasně vymezené části, které spolu však navzájem komunikují a odkazují jedna na druhou.

Tisková konference ve zkratce
Téma: výstava grafiky Art&Print | Post.Print
Kdy: čtvrtek 21. 11. 2019 v 10.00
Kde: Muzeum moderního umění, kavárna (1. patro)
Vernisáž: 21. 11. 2019 v 18.30
 

Kontakt:
Mgr. Tomáš Kasal

vedoucí referátu komunikace a marketingu, tiskový mluvčí
MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 
Denisova 47, 771 11 Olomouc
T: 585 514 282
M: 602 671 477
E: kasal@muo.cz 
W: web | facebook | twitter

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.