Tiskové prohlášení MK k odvolání A. Budaka z funkce kurátora speciálních projektů NGP

26.11.2019 16:40|ministerstvo

Ministr kultury Lubomír Zaorálek svolal na dnešní den jednání garanční rady Národní galerie v Praze (dále jen NGP), na kterém současná prozatímní generální ředitelka NGP A. – M. Nedoma vysvětlila své kroky týkající se odvolání Adama Budaka z funkce kurátora speciálních projektů NGP. 

 

Informace o odvolání A. Budaka vyvolala u části odborné veřejnosti překvapení a pochybnosti o způsobu, jakým byl odvolán. „Paní generální ředitelce jsem zdůraznil, že jakékoli budoucí personální změny musí být příště konzultovány s vedením ministerstva kultury. Jediná chyba generální ředitelky byla, jak neúplně a nejasně informovala veřejnost o okolnostech odvolání pana Budaka z Národní galerie. Nicméně důvody pro samotné odvolání, které mi paní Nedoma sdělila, považuji za vážné,“ řekl Lubomír Zaorálek, ministr kultury. 

Hlavní argumenty pro odvolání A. Budaka, které dnes uvedla prozatímní generální ředitelka NGP ministrovi kultury a garanční radě NGP:

 • Nepředložil výstavní radě NGP ke schválení jediný vlastní realizovatelný projekt na rok 2020, i přesto, že byl vyzván, aby tak učinil.
   
 • Služební cesty bez jasného účelu a přínosu pro NGP, spojené s extrémními cestovními výdaji. Velká část těchto výdajů dle GŘ NGP jen volně nebo vůbec nesouvisela s projekty, které měl v NGP na starosti. 
   
 • Nestandardní postup a plnění u licenčních smluv s umělci a autory. Obvykle umělci v prestižních galeriích a nekomerčních muzeích vystavují bez nároku na honorář. A. Budak bez ohledu na tuto zvyklost vyplácel některým vystavovaným umělcům, jejichž výstavy si prosadil, vysoké honoráře za vytvoření díla a vystavení v NGP, přesto tato díla nepatří do majetku NGP a ta s ním není oprávněna dále nakládat.  
   
 • Přehnané honoráře pro autory textů do katalogů k výstavám. Ačkoliv obvyklý honorář činní 500 korun za normostranu s tím, že je předem domluven rozsah textu, neboť obojí se významně podílí na nákladech publikace, v případě honorářů autorů dojednaných A. Budakem činily tyto až 70 euro za normostranu, aniž by byl dopředu domluvený rozsah textů. Honoráře bez určení minimálního počtu stran tak činily 1500 – 2000 EUR (např. publikace k výstavám Grosse, Dokoupila, Lassnig či Hanzlové).
   
 • A. Budak při nástupu do NGP podepsal prohlášení, že nevykonává žádnou jinou výdělečnou činnost, ačkoliv jí později prokazatelně vykonával. Tím porušoval příkaz GŘ NGP (vydaný 31.7.2014), který ukládá zaměstnancům NGP vyžádat si písemný souhlas od NGP, pakliže vykonávají výdělečnou činnost i pro jiné subjekty.
   
 • NGP získala zprávu americké Transparency International, která uvádí, že A. Budak zkreslil vědomě svou předešlou praxi, její délku a důvody zániku pracovního poměru. Ve svém životopise uvedl, že v Hirshhorn Museum and Sculpture Garden/Smithsonian ve Washingtonu DC pracoval dva roky (2011-2013), ačkoliv byl ve skutečnosti muzeem propuštěn na hodinu po 11 měsících. Důvody předčasného ukončení pracovního poměru byly například: zneužívání finančních prostředků poskytnutých organizací nejen na cestovní výdaje, kdy se primárně zabýval vlastními/osobními a komerčními aktivitami, nikoliv projekty, na něž byly prostředky určeny. Jeho okamžité propuštění z Hirshhorn Museum schválil tajemník Smithsonian pro umění Richard Kurin za hrubé porušení etických a profesionálních pravidel, a tím byl A. Budak de facto vyloučen z institucionálního prostředí v USA. 

Adam Budak byl v roce 2014 jmenován do funkce hlavního kurátora NGP. Tato funkce byla posléze bývalým generálním ředitelem NGP Jiřím Fajtem zrušena (2018) a pro A. Budaka bylo uměle vytvořeno nové místo – kurátor speciálních projektů. Dle již dříve zveřejněného vyjádření Jiřího Fajta nezvládl Adam Budak předešlou činnost šéfkurátora, na kterou byl původně najat, nedokázal si v instituci získat autoritu mezi kurátory, jeho výstavní projekty byly často provázeny vztahovými konflikty. Výjimkou nebylo ani to, že se výstavy rušily. 

V současné době běží Adamu Budakovi v NGP dvouměsíční výpovědní doba (do 31. 1. 2020) - dle zákoníku práce. A. – M. Nedoma ministrovi kultury i garanční radě zdůraznila, že odchodem A. Budaka nedojde k ohrožení žádného z projektů současného umění v NGP.

 

 

Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.