Tradiční setkání hrnčířů, keramiků, dráteníků, šperkařů a medařů

08.07.2021 14:52|příspěvkové organizace

Ve dnech 10. a 11. 7. 2021 ožije Dřevěné městečko Zvonečkovým jarmarkem. Více než třicet mistrů hrnčířů, keramiků, dráteníků, šperkařů a medařů z celé Moravy představí návštěvníkům své řemeslo a výrobky. 

 

 „Oproti minulým ročníkům budou mít možnost návštěvníci zhlédnout také šperkaře. Zájemci si mohou přinést i starší nádobí a nechat si ho zadrátovat u přítomných dráteníků. Součástí pořadu bude kulturní program, ve kterém nás čeká v sobotu varhanní koncert Lindy Sítkové, gajdošské vystoupení Josefa Paculy, vystoupení Národopisného souboru Závršan z Nedašova v areálu Dřevěného městečka a odpolední vystoupení folklorního souboru Beskyd ze Zubří. V neděli budou v areálu hrát gajdoši Josef Pacula a Petr Sovják. Odpoledne na komorním amfiteátru vystoupí Dechová hudba Valašské Meziříčí,“ pozval Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.   

Tradice pořádání Zvonečkového jarmarku ve Valašském muzeu v přírodě trvá již 40 let od roku 1981. Od té doby pořad několikrát změnil název, než se ustálil do nynější podoby Zvonečkový jarmark. Někteří návštěvníci si ho možná pamatují pod názvem 

Hrnčířská sobota, anebo pod názvem Já mám srdce jako z medu. 

 

Kontakt:
Ing. Jindřich Ondruš

generální ředitel  
Národní muzeum v přírodě
T: +420 571 757 101
E: ondrus@vmp.cz

Bc. Pavlína Polášková 
pracovník vztahů k veřejnosti
Národní muzeum v přírodě
T: +420 571 757 173
E: polaskova@vmp.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.