Nastavení cookies

Tváří v tvář osobnostem baroka

03.12.2020 12:46|příspěvkové organizace

V období baroka tvořily portréty neodmyslitelnou součást interiérů šlechtických rezidencí i městských paláců. Také dnes se s nimi setkáváme při prohlídkách hradů a zámků, při návštěvách muzeí a galerií. 

 

Co však tato díla sdělují soudobému divákovi? Většina z nás se zaměří na podobu zachycené osobnosti, dokážeme ocenit malířský přednes, živost provedení, propracované detaily. „V době svého vzniku však měla každá podobizna svou specifickou informační hodnotu. Díla se vztahovala ke konkrétním životním událostem a etapám, zaznamenávala společenské postavení, funkce, hodnosti, zájmy a záliby portrétovaných i dobové konvence. A právě na tento aspekt portrétní tvorby je výstava Tváří v tvář zaměřena,“ upřesňuje kurátorka výstavy Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D. z Moravského zemského muzea. 

Na rozdíl od jiných výstav není přehlídka primárně zaměřena na umělecké kvality, ale na společenské funkce portrétu. Prezentováno je zde na šest desítek podobizen z moravských a českých sbírek, které divákovi přiblíží pestrou škálu barokních šlechtických portrétů, jejich rozmanitých typů, významů a funkcí. Například podobizny vladaře a členů jeho rodiny tvořily zcela samozřejmou součást uměleckého mobiliáře šlechtických sídel, symbolizovaly loajalitu k vládnoucí dynastii a zároveň sloužily jako vzor, který šlechta následovala ve své vlastní vizuální prezentaci. Jaké jsou základní typy aristokratického portrétu? „Jednoznačně vede celofigurová podobizna určená pro hlavní sály rodových rezidencí. Měla ukázat na postavení zobrazené osoby. Ovšem zajímavé jsou i menší formáty, které bývají civilnější a kromě zásluh a hodností zobrazují třeba i záliby portrétovaných. Populární byly rovněž portréty v kostýmech historických postav. Naopak některé na první pohled tradičněji pojaté podobizny v sobě nesou jinotajný obsah odkazující například na roční období čí přírodní živly,“ vysvětluje Zuzana Macurová. A nechybí ani děti, ty jsou zobrazovány především jako pokračovatelé rodové slávy. 

A tak, než se začátkem příští sezóny vypravíte na Bouzov či na zámky na Loiře, navštivte Tváří v tvář v Moravském zemském muzeu. Výstava vám možná otevře oči pro zcela nový pohled.

Díla na výstavu zapůjčili: Národní památkový ústav, Národní muzeum, Moravská galerie v Brně, Městské muzeum a galerie v Poličce, Regionální muzeum v Mikulově, paní Mercedes Dietrichstein a Numismatické oddělení Moravského zemského muzea.

Výstava navazuje na publikaci Tváří v tvář: Barokní portrét v zemích Koruny české (eds. Zuzana Macurová – Lenka Stolárová – Vít Vlnas), kterou vydalo Moravské zemské muzeum roku 2017. Na rozdíl od knihy však budou na výstavě prezentována především díla spjatá s moravským prostředím – autorstvím, vlastnictvím a zejména osobou portrétovaného.

Tváří v tvář. Aristokratický portrét v baroku.
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
9. prosince 2020 – 14. března 2021

Výstava se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky.

 

Kontakt: 
Barbora Javorová
T: +420 602 812 682 
E: bjavorova@mzm.cz

Zuzana Macurová
T: +420 603 707 625
E: zmacurova@mzm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.