Tvůrčí rezidence Českého literárního centra se po pandemii koronaviru opět obnovují. Autoři vyráží do Prahy, Brna i Kláštera Broumov

30.06.2020 10:31|příspěvkové organizace

České literární centrum (ČLC), sekce Moravské zemské knihovny v Brně, organizuje pravidelně rezidenční pobyty v Praze, Brně a v Broumově.

 

„Rezidence v Brně a Praze poskytuje České literární centrum primárně překladatelům z českého jazyka a zahraničním bohemistům. V tomto roce České literární centrum výjimečně, s ohledem na uzavírání hranic v rámci opatření proti šíření koronaviru, nabízí rezidence i pro překladatele žijící v ČR,“ uvedl Martin Krafl, pověřený vedoucí Českého literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny.

Letos se díky rezidenčním pobytům bude moci celkem 20 autorů, překladatelů a dalších umělců, během letošního léta a podzimu soustředěně věnovat práci na ohlášených literárních projektech na třech místech České republiky: 10 umělců v Broumovském klášteře5 v rezidenčním bytě po Jaroslavu Foglarovi, který mohou tvůrci využívat díky spolupráci ČLC a Skautské nadace Jaroslava Foglara, a 5 v Brně.

Broumovské rezidence, které jsou realizovány ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov, jsou určeny českým autorům. Novinkou letošního roku je výzva pro začínající české autorky a autory.  

Na základě spolupráce se zahraničními partnery se České literární centrum snaží zvát do České republiky i zahraniční tvůrce. V říjnu tak v Praze budou také další tři zahraniční rezidenti: laureátka Ceny EU za literaturu Marta Dzido z Polskaněmecký dramatik a prozaik Jakub Nolte. Z Velké Británie dorazí komiksová autorka Sayra Begum

V Broumově bude během letních a podzimních měsíců tvořit 10 literátů a umělců.

V červnu na rezidenci vystřídala kreslíře a komiksového autora Jindřicha Janíčka básnířka a překladatelka Marie Iljašenko, která během své rezidence vyzkoušela jiný literární druh, než je poezie, jíž se věnovala dosud. Janíček vBroumově pracoval na autorské knize o Seattlu, Vancouveru a okolí – má být kombinací reportáže z cest, náhodných vzpomínek a amatérské encyklopedie. 

Po Marii Iljašenko v červenci přijede básník Radek Fridrich spolu s básnířkou, překladatelkou a organizátorkou literárních akcí Lenkou Kuhar Daňhelovou. Ta během svého stipendijního pobytu bude pracovat na dokončení sbírky básní Jaká nesmrtelnost (Protimluv) a na knize mapující osud afghánské uprchlice a aktivistky Sagar Rakin. Dalším dílem, na kterém spolupracuje s hudebnicí Štěpánkou Balcarovou, je příběh polské básnířky, vydané svými sousedy během druhé světové války policii a následně popravené. 

Srpen bude patřit Aleně Brunhildě Burneleit Zuzaně Vojtové. Ta během své rezidence v Broumově bude výtvarně zpracovávat pohádkové texty svého otce, kameramana Jiřího Vojty, pracovat na ilustracích a typografii chystané knihy. V září tu budou pobývat spisovatel Martin Ryšavý a Anna Wanik, polská bohemistka, tlumočnice a zakladatelka nadace Kukátko, jež podporuje česko-polské kulturní vztahy. Koronavirová situace a související opatření si vyžádaly změny v charakteru běžných česko-polských rezidencí, které probíhají ve spolupráci s Vratislavským literárním domem. Ten tentokrát poskytl prostředky určené na rezidence lidem, kteří se ocitli v nouzi v souvislosti pandemií, a tak se česko-polské dvojice omezují na Martina Ryšavého a Annu Wanik. Martin Ryšavý hodlá psát v rámci rezidence prózu, která se částečně odehrává v Polsku, proto se dohodli s Annou Wanik podat společnou žádost: „Je mi jasné, že bez znalosti polských reálií a širšího historického kontextu bych sám daleko nedoplul, je pro mne podstatné, že na textu budu moct spolupracovat s Annou Wanik, jejíž schopnosti psát i myslet jak v českém, tak polském jazyce si velmi vážím a jejíž schopnost propojovat svým konáním českou a polskou realitu pokládám za unikátní,“  napsal Ryšavý. 

Místo polských rezidentů budou moci rezidence v Broumově využít vybraní čeští začínající autoři.  

V říjnu dvojici vystřídá básník a performer Teodor Kravál a v listopadu prozaik, filozof a publicista Martin Škabraha, který se po delší době chce vrátit k původní beletristické tvorbě.

V rezidenčním bytě v Praze bude v červnu pobývat překladatel Daniel Ordóñez. Během svého stipendijního pobytu v Praze se bude věnovat překladu komiksu Svatá Barbora Marka Šindelky a dětské próze H2O a tajná vodní mise Petra Stančíka do španělštiny. 

V červenci přijede do Prahy básník a překladatel Ondřej Cikán. V srpnu zde bude pracovat čínský bohemista a překladatel Weitao Wang. Rezidenční pobyt využije k překladu knihy Josefa Lady Můj přítel Švejk, kterou připravuje k vydání čínské nakladatelství. V září a v listopadu v Praze budou dva španělští překladatelé Enrique Gutiérrez Rubio a  Cristian Cámara Outes.

Brně budou tvořit rovněž překladatelky a překladatelé: v červenci Barbora Kolouchová, v srpnu Michaela Škultéty, v září Nina Hamalcik a v říjnu Zuzana Henešová. V listopadu zde na svých překladech bude pracovat Peter Kuhar. Během svého pobytu v Brně plánuje napsat esej o současné české poezii a přeložit dílo některého z příslušných autorů. Rád by prostudoval archivní materiály FF MU související s česko-slovinským vědcem, prof. dr. Mihajlo Rostoharem, který se narodil ve Slovinsku a je zakladatelem české experimentální psychologie, a současně filozofem, dříve působícím na FF MU v Brně.

 

Kontakt:
Mgr. Bc. Klára Přibylová

Public Relations 
Prezentace ČR - knižní veletrhy / Czech presentations - Book Fairs
České literární centrum / Czech Literary Centre
T: +420 770 190 776 
E: Klara.Pribylova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.