Nastavení cookies

Tvůrčí rezidence pokračují i v roce 2021

09.02.2021 17:42|příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna – sekce České literární centrum (ČLC), i přes další vlny pandemie nadále podporuje bohemisty, spisovatele a překladatele českých literárních děl. Rezidenčních pobytů v Praze, Brně a Broumově se zúčastní od února do konce letošního roku více než 20 autorek a autorů.

 

V Praze mohou tvůrci využívat rezidenční byt po Jaroslavu Foglarovi, a to díky spolupráci ČLC se Skautskou nadací Jaroslava Foglara. Broumovské rezidence v Literárním domku jsou realizovány ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov. V Brně mají k dispozici samostatný byt v centru města.

Rezidenční stipendia a pobyty umožňují i v době pandemie soustředění na tvůrčí a překladatelskou práci, proto jsem rád, že mají naši partneři v Praze, Brně i Broumově odvahu s námi v této nelehké době plánovat a udělat maximum proto, abychom bohemisty a překladatele v jejich záslužné práci podporovali,“ říká Martin Krafl, pověřený řízením Českého literárního centra.

V pražském Foglarově bytě je v únoru Cristian Cámara Outes, španělský literární vědec a překladatel, který chce pracovat na překladu filozofických próz Ladislava Klímy. V březnu jej vystřídá Tihana Hamović, bohemistka a překladatelka z Bělehradu. Rezidenční pobyt využije k překladu výboru z díla Petra Hrušky a objevování nových českých básnických sbírek. V dubnu zavítá do Prahy překladatelka Theresa Clauberg. Květen bude patřit Joanně Goszczyńské, polské bohemistce, literární vědkyni a překladatelce, aktuálně pracující jak na monografii věnované modernismu a dílu Vladislava Vančury, Josefa Čapka, Ladislava Klímy, Jakuba Demla a Richarda Weinera, tak na překladu Cesty do zaslíbené země Ladislava Fukse.  Uros Nikolić, srbský bohemista, aktuálně překládá román Jáchyma Topola Sestra, který bude také jeho hlavním tématem červnového tvůrčího pobytu v Praze. Helliana Iancullescu, rumunská bohemistka, bude během srpna překládat Teorii podivnosti Petry Horákové a setkávat se s dalšími spisovateli, jejichž díla přeložila (Martin Vopěnka, Petra Hůlová) či chce přeložit (Alena Mornštajnová). V září by se měl do Prahy vypravit španělsky píšící básník a překladatel pocházející z Itálie Ángelo Néstore a v říjnu slavista James Morgan, který získal Cenu Susanny Roth pro začínající mladé překladatele v roce 2019.

Od poloviny března do poloviny dubna bude v moravské metropoli pobývat saská autorka Heike Geissler. Její rezidence je spolupořádána MZK/ ČLC a partnerskými městy Brno a Lipsko. „Tento rezidenční program vznikl v rámci podpory hostování ČR na Lipském knižním veletrhu v roce 2019 a pokračuje až do roku 2023. Na podzim 2020 strávila Markéta Pilátová měsíc v Lipsku, saská rezidentka Heike Geissler přeložila svůj plánovaný pobyt v Brně vzhledem k pandemii na letošní jaro,“ upřesňuje Martin Krafl. V dubnu do Brna přijede Jurga Ralyte, litevská bohemistka a překladatelka, která se během rezidenčního pobytu ponoří do překladu Žítkovských bohyní Kateřiny Tučkové. V květnu přijede Ghias Mousli, syrský lékař, absolvent pražské Univerzity Karlovy, od roku 1990 překladatel české a slovenské literatury do arabštiny. Na tvůrčí rezidenci bude hledat vhodné knihy současných autorů ke svým dalším překladům a zpracovávat téma roku 1989 v Československu. Kromě toho se chce setkat např. s Jiřím Kratochvilem a Alenou Mornštajnovou. V červnu zavítá do Brna polský bohemista Andrzej S. Jagodziński , překladatel české a slovenské literatury, publicista, novinář a diplomat, který zde hodlá pracovat na další knize Josefa Škvoreckého a na překladu Havlovy biografie od Michaela Žantovského. V Brně by rád také prošel Grušův archiv v Moravském zemském muzeu. V červenci přijede do Brna Olga Akbulatova, ruská bohemistka a zakladatelka nakladatelství Globus specializujícího se na české autory. Vystřídat by ji v srpnu měla německá překladatelka Raija Hauck. Další, podzimní rezidenti, ještě nejsou vybráni.

Během jara 2021 možnost tvůrčího pobytu využijí v Broumově tři čeští tvůrci. Miloš Doležal, básník, dokumentarista, badatel a editor, by chtěl v březnu v Broumově pracovat na básnickém souboru Čechy krásnéé, Čechy méé, a také dokončit text týkající se jedné dějinné etapy Broumovska. V Literárním domku jej v dubnu vystřídá Lucie Lučanská, ilustrátorka a spisovatelka, která v současnosti pracuje na Manuálu vnímání a obrazové knize Jířa.  Přemysl Krejčík,spisovatel a literární publicista, se na svém květnovém tvůrčím pobytu zaměří na svůj projekt Rochus, román kombinující prvky thrilleru, magického realismu a postmoderny. S českými tvůrci budou sdílet Literární domek také němečtí autoři Katia Sophia Ditzler (březen), Hannah Brinkmann (duben) a Mariusz Hoffmann (květen), jejichž rezidenci zajišťuje Goethe-Institut Česká republika.

Rezidenti mají při svých pobytech čas a prostor pracovat nerušeně na své tvorbě, plně se do ní ponořit a dokončit svá rozpracovaná díla. Zároveň mohou poznávat detailněji kulturní prostředí daného místa. ČLC pro tyto příležitosti spolupracuje s Moravskou galerií v Brně, Národním divadlem Brno, Národní galerií v Praze a Centrem současného umění DOX.

Do 21. února 2021 se mohou hlásit zájemci o rezidenční pobyt v Broumově pro období června, července a srpna 2021.
Do 31. března 2021 se mohou hlásit zájemci o rezidenční pobyty v Praze, Brně nebo Broumově  pro období září, říjen a listopad 2021.

www.czechlit.cz


 

Kontakt:
Mgr. Bc. Klára Přibylová
Public Relations 
Moravská zemská knihovna / České literární centrum
T: +420 770 190 776
E: Klara.Pribylova@mzk.cz       

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.