Nastavení cookies

U Janáčků mají po rekonstrukci! A oslavují to novou výstavou

09.10.2020 19:56|příspěvkové organizace

Nová stálá expozice v Památníku Leoše Janáčka je umístěna v bývalém salonu manželů Janáčkových, kde nahradila již nevyhovující expozici pocházející z roku 2004.

 

Celkovou architektonickou koncepci navrhl Tomáš Rusín z arch. kanceláře RAW, který se řešením detailů odkazuje na skladatelův původní mobiliář, dochovaný v pracovně a na dobových fotografiích. 

Jelikož jde o rozsahem nevelkou expozici, obsahově je zaměřena především na Janáčkův život právě v domečku na Smetanově ulici č. 14, kam se spolu se svou ženou Zdenkou a hospodyní Mařou přestěhoval v roce 1910 a kde žil až do své smrti v roce 1928. 

Jsou zde tak prezentovány fotografie skladatele v zahradě před domem, ale i v interiéru a materiály odkazující se k původnímu zařízení domku. Návštěvníci uvidí i několik Janáčkových osobních předmětů. „Prostřednictvím vystavených skladatelových autografů, které mají velkou výpovědní i vizuální hodnotu, připomeneme také Janáčkovo operní, symfonické a komorní dílo,“ zdůrazňuje autor projektu Jiří Zahrádka. 

Expozice tak doplní autenticky zachovanou Mistrovu pracovnu s původním mobiliářem i klavírem Ehrbar a přednáškový sál, kde pravidelně probíhají výstavy českého i zahraničního výtvarného umění. 

A právě zde se současně otevírá nová výstava s názvem Z druhotvarů.

Výstava přináší umělecká díla předních českých i zahraničních autorů, kteří se v letech 2008–2014 zúčastnili projektu Druhotvary, v němž každý z oslovených autorů výtvarně reagoval na Janáčkův notový záznam, tištěný či rukopisný. Vzniklo tak přes padesát děl, z nichž část bude prezentována na aktuální výstavě, jmenovitě se jedná o Dalibora Chatrného, Miloše Šejna, Esther Stocker, Pavla Hayeka, Petra Veselého, Pavla Rudolfa, Stanislava Diviše, Olgu Čechovou, Jana Steklíka, Václava Stratila, Jiřího H. Kocmana a Jiřího Kubového. 

Původně plánovaná výstava předního německého výtvarníka Christiana Macketanze, který připravil přímo pro Památník Leoše Janáčka cyklus obrazů zaměřených na skladatelovu ikonografii, se pro složitou mezinárodní situaci spojenou s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19, přesouvá. Nový termín bude oznámen, až bude zřejmé, kdy budou zrušena epidemiologická opatření.

Expozice i výstava se veřejnosti otevřou 9. 10. 2020, výstava potrvá do 29. 11. 2020.

Stálá expozice v Památníku Leoše Janáčka
Autor: Jiří Zahrádka
Architektonické řešení: Tomáš Rusín, arch. kancelář RAW
Výroba mobiliáře: Sheraton interier
Fotografické práce a tisk: Karel Poneš, Fotografix
Spolupráce: Nikola Illeová, Blanka Šnajdrová
Výstava vznikla ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka.
Poděkování patří Tomáši Rusínovi za bezplatné architektonické řešení výstavy

 

Kontakt:
Barbora Javorová
Tiskový a PR servis MZM
T: +420 602 812 682
E: bjavorova@mzm.cz

Jiří Zahrádka
Autor expozice a výstavy​
E: jzahradka@mzm.cz
T: +420 777 867 68

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.