Uměleckoprůmyslové museum v Praze se otevírá návštěvníkům

21.05.2020 13:42|příspěvkové organizace

Po nedobrovolné koronavirové pauze zpřístupňuje Uměleckoprůmyslové museum v Praze od 26. května svoji historickou budovu se všemi stávajícími výstavami a specializovanou knihovnou.  Zároveň bude otevřen muzejní obchod Modernista s pestrým sortimentem publikací o umění, šperků, skla či kubistické keramiky a dalších doplňků se slevovými nabídkami. Provoz také může zahájit muzejní restaurace Času dost s krásným venkovním posezením v oáze klidu uprostřed města.

 

Velmi se těšíme na návštěvníky, hlavně ty domácí,“ říká ředitelka muzea Helena Koenigsmarková. „Ztemnělé a tiché muzeum bylo pro nás všechny frustrující. Muzejní práce se samozřejmě nezastavila, v centrálním depozitáři pokračovala náročná práce zpracovávání sbírek a jejich průběžné kontroly, přípravy výstavních projektů, zápůjček dalším subjektům a zejména přípravy exponátů pro novu stálou expozici, jejíž otevření se, bohužel, též dostalo do skluzu a můžeme s ním počítat až v prvním čtvrtletí příštího roku,“ dodala Helena Koenigsmarková.

Pro návštěvníky bude až  do 31. srpna 2020 platit mimořádné zvýhodněné vstupné 150 Kč (zlevněné 80 Kč, rodinné 250 Kč) pro jednorázový vstup do všech tří pražských objektů UPM, tedy na všechny výstavy v historické budově, do expozice Český kubismus v Domě U Černé Matky Boží a do Galerie Josefa Sudka na Úvoze.

Prozatímní otevírací doba bude v historické budově denně kromě pondělí od 13 do 18 hodin. Od 12. května je otevřena expozice Český kubismus  v Domě U Černé Matky Boží od 13 do 18 hodin a Galerie Josefa Sudka na Hradčanech  od 11 do 19 hodin. Zámek v Kamenici nad Lipou s expozicemi ze sbírek UPM je otevřen od 10 do 17 hodin. Ve všech objektech je pondělí zavírací den, jinak je otevřeno denně (otevírací doba všech objektů https://www.upm.cz/navstivte-nas/oteviraci-doba/).

Všechny stávající výstavy byly prodlouženy a v historické budově bude během června otevřena nová výstava Umění restaurovat. Tapiserie a liturgické textilie ze sbírek UPM jako náhrada za zrušený japonsko-český projekt Móda v modré, a to. Na úspěšnou prezentaci fotografií Vladimíra Birguse naváže výstava Tři dekády. Institut tvůrčí fotografie 1990-2020 v Domě U Černé Matky Boží.

Na červen je již připraven bohatý doprovodný program včetně komentovaných prohlídek výstav, oblíbených vycházek po kubistické architektuře a setkání s významnými českými skláři. V červenci se uskuteční týdenní příměstský tábor s výtvarným programem (informace o všech doprovodných programech https://www.upm.cz/programy/).

Provoz muzea i všechny doprovodné programy budou respektovat platná hygienická nařízení.

 

HLAVNÍ BUDOVA UPM

V lesku zlata, v záři barev. Umění podmalby na skle ze sbírek UPM

26. 2. – 27. 9. 2020 (prodlouženo)

Podmalby neboli obrazy malované na zadní straně skla představují ve sbírce historického skla UPM velmi různorodou kolekci čítající na 387 předmětů z období od pozdní antiky po 19. století. Mezi 135 pracemi vybranými pro výstavu najdeme vynikající umělecká díla z většiny stěžejních evropských center produkce podmaleb, především z Benátek, Tyrolska, Lombardie, Norimberku, Curychu, Neapole či Augsburgu.

Obrazy konců dějin: Česká vizuální kultura 1985–1995

16. 10. 2019 – 21. 6. 2020 (prodlouženo)

Výstava zachycuje období od roku 1985 do roku 1995 prostřednictvím fotografie a s ní souvisejících médií (grafický design, video, film, karikatura, televize) a soustředí se na politické i mediální změny v české společnosti. Období této „antidekády“ přitom chápe jako koherentní období od počátku „tání“ perestrojky až po konečné ustavení dravého neoliberálního kapitalismu postkomunistického typu

Plejády skla 1946–2019

dlouhodobá výstava

Výběr ateliérového skla UPM z unikátní sbírky skla 20. a 21. století, která obsahuje kolem 6500 položek, dokumentuje především domácí vývoj oboru, ve kterém tuzemští umělci patří k zakladatelům a nejvýznamnějším představitelům: v expozici se nacházejí klíčová díla autorského skla i tzv. konceptuálního designu našich nejznámějších umělců-sklářů. 

Umění restaurovat. Tapiserie a liturgické textilie ze sbírek UPM

24. 6. – 27. 9. 2020

Vystaveny budou tapiserie a liturgické textilie výjimečné kvality, které byly v letech 2015 až 2016 restaurovány v rámci projektu financovaného z prostředků tzv. Norských fondů. Tento soubor zahrnuje tapiserie z 16. až 18. století zhotovené v předních evropských centrech výroby, belgickém Audenaarde a Bruselu či francouzském městě Lille. Konzervované liturgické textilie z 15. až 20. století jsou ze sbírky UPM. 

 

DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ

Expozice Český kubismus

Expozice uspořádaná v první pražské kubistické stavbě Josefa Gočára představuje český kubismus jako styl ideově propojující volné i užité umění a architekturu. Vystavené soubory i solitérní kusy nábytku spolu s interiérovými doplňky z keramiky, skla a kovů reprezentují průřez realizacemi nejvýznamnější autorů kubismu, jakými byli architekti Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol, Vlastimil Hofman. Doplněna je díly  malířů  Emil Filly, Bohumila Kubišty či Josefa Čapka, sochaře Otto Gutfreunda a dalšími, zapůjčenými ze sbírek NGP, Západočeské galerie v Plzni a dal..

Tři dekády. Institut tvůrčí fotografie 1990-2020

19. 6. – 27. 9. 2020

Institut tvůrčí fotografie se v roce 1990, po dvaceti letech působení při Svazu českých fotografů, stal součástí nově zakládané Slezské univerzity v Opavě. Následovaly nejradikálnější změny v jeho dosavadní historii – došlo k výraznému rozšíření počtu pedagogů i studentů, do studijních programů bylo začleněno mnoho nových předmětů, vybudoval se ateliér, temné komory, počítačová učebna a odborná knihovna, navázaly se intenzivní zahraniční kontakty. Institut se prostřednictvím prací studentů i úspěšných absolventů ohlíží za třemi úspěšnými dekádami. Výstava volně navazuje na samostatnou výstavu Vladimíra Birguse, dlouholetého profesora institutu.

 

GALERIE JOSEFA SUDKA

Božena Sudková/Josef Sudek Krajina dětství

19. 2. – 20. 9. 2020 (prodlouženo)

Nedílnou součástí života Josefa Sudka byla jeho sestra Božena. Ačkoliv získala fotografické vzdělání, neměla v tomto oboru větší ctižádost, ale organizačně se vždy podílela na práci svého bratra. Na výstavě jsou představeny její drobné fotografické studie, náladové snímky krajin, několik záběrů z Prahy, autoportréty i portréty, v některých případech barevně tónované. Po smrti Josefa Sudka roku 1976 jeho sestra nezištně darovala do řady kulturních institucí včetně UPM bratrovo rozsáhlé fotografické dílo.

 

ZÁMEK KAMENICE NAD LIPOU 

Ideální cíl letních výletů.

Město Kamenice nad Lipou leží asi 20 kilometrů od Jindřichova Hradce. Původní renesanční budova zámku s arkádovým nádvořím a se zahradou vznikla v letech 1580–1583. Vstupní barokní věž pochází z roku 1744. Počátkem 19. století byl zámek přestavěn ve stylu pozdního klasicismu, poslední původní vybavení interiérů z doby rodiny Geymüllerů v druhé polovině 19. století do roku 1945 se na místě nezachovalo.  Ve správě UPM je od roku 1998, byl zcela rekonstruován pro potřeby muzea a zpřístupněn v roce 2003 s expozicemi ze sbírek muzea a také poskytl prostor pro Městské muzeum a jeho činnost, v zámku je umístěno Info centrum pro turisty. Je zde uložena sbírka hraček a část sbírky nábytku.  Ve spolupráci s městem se zaměřuje též na prezentaci kvalitní hračky z přírodních materiálů formou výstav a zejména každoročním festivalem Hračkobraní, jehož letošní ročník musel být zrušen.

Cesty designu. Nábytek 19. a 20. století ze sbírek UPM

Zatím jediná expozice svého druhu v ČR zaznamenává příběh designu nábytku od biedermeieru až do konce 20. století. K výstavě je vydána stejnojmenná publikace. 

1 + kk pro panenky

Domečky a pokojíčky pro panenky z období od 2. poloviny 19. století do třicátých let století dvacátého. 

Angličáci / Matchbox

UPM získalo unikátní kompletní produkci firmy Matchbox, která obsahuje přes patnáct set modelů od prvních hraček z přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století až po modely veteránů. Výběr je zmenšenou reprízou výstavy v UPM. Součástí je herní prostor.

 

Kontakt:
Mgr. Radka Potměšilová
PR manager
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
17.listopadu 2, 110 00, Praha 1
T: + 420 602 182 473
E: potmesilova@upm.cz
W: www.facebook.com/upmpraha/www.upm.czwww.czkubismus.cz/

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.