Uměleckoprůmyslové museum v Praze žije na sociálních sítích

20.04.2020 18:54|příspěvkové organizace

Komunikace UPM se v době zavření muzea z důvodu pandemie odehrává hlavně na sociálních sítích, kde jsme 16. března dny spustili kampaň Muzeum žije! Její součástí je rubrika Poklady z muzea/Director´s Choice, v níž denně představujeme nejvýznamnější kusy z našich sbírek – na Facebooku i na Instagramu, kde jsou texty také anglicky. 

 

Další denní rubrikou na facebookovém profilu muzea je Muzeum žije, v níž představujeme práci našich zaměstnanců, která pokračuje i za ztížených podmínek – v depozitáři, v restaurátorských dílnách nebo doma. Obě tyto rubriky si našly své diváky a významně nám zvyšují sledovanost našich sociálních sítí (za poslední měsíc asi o 220 %).

Práci muzea jsme mohli snadno přenést do virtuálního prostoru díky bohaté fotodokumentaci všech našich výstav a sbírek i díky nadšení zaměstnanců, kteří nadšeně spolupracují.

 

Kontakt:
Radka Potměšilová

PR manažerka a tisková mluvčí
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17. listopadu 2, 110 01 Praha 1
T: + 420 602 182 473
Epotmesilova@upm.cz
W: www.upm.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.