Nastavení cookies

Uplynulý rok 2020 přinesl netradiční návštěvnickou sezónu a možnosti v muzeích v přírodě

12.01.2021 16:18|příspěvkové organizace

Z důvodu probíhající pandemie byl rok 2020 netradiční a jiný i na půdě čtyř muzeí v přírodě, které spadají pod Národní muzeum v přírodě (jsou to: Valašské muzeum v přírodě, Hanácké muzeum v přírodě, Muzeum v přírodě Zubrnice a Muzeum v přírodě Vysočina).

 

S výjimkou Masopustu a několika málo uskutečněných akcí byla část těch dlouhodobě plánovaných, jejichž návštěvnost tvoří vysoké procento z celkového počtu návštěvníků, zrušena. Vybrané nadregionální akce byly přesunuty. Zároveň muzea byla třetinu roku zavřená. 

Příkazy, Hanácké muzeum v přírodě

Všechny tyto skutečnosti nás postavily do situace, kdy jsme byli nuceni hledat operativně náhradní aktivity za klasicky uskutečněné pořady. Dnešní on-line doba nám umožňuje nespočet možností, z nichž se nám, díky kreativitě, nasazení a celkovému zaujetí zaměstnanců, podařilo využít alespoň některé – 3D prohlídky stálými expozicemi, soutěže, streamované programy či videopozvánky k jednotlivým činnostem, které se v průběhu roku dějí či děly v běžném životě, jsou jen výsekem z nich. Ukazuje se, že i přes nepříznivou situaci jsme schopni hledat aktuální náhradní řešení – při zrušení téměř veškeré programové letní nabídky muzea nabízela nejen o víkendech, ale i v průběhu týdne, oživené jednotlivé expozice, speciální komentované prohlídky,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel muzea. A dodal: „Ač se zdá, že třetinu roku se na půdě muzeí nic nedělo, opak je pravdou. Mimo běžné návštěvnické činnosti probíhaly dále práce na digitalizaci dokumentů a sbírek, opravy a dílčí rekonstrukce jednotlivých objektů či vědeckovýzkumná činnost.

Obytné domy z Nového Hrozenkova, Valašské muzeum v přírodě

Z hlediska návštěvnosti samotné byly především letní měsíce návštěvnicky exponované ve všech složkách Národního muzea v přírodě. V roce 2020 navštívilo Valašské muzeum v přírodě 227 782 hostů, což je o 136 358 návštěvníků méně než v roce předešlém, “ upřesnil Jindřich Ondruš.  K těmto oficiálním číslům je ještě uvést jedno „neoficiální“ – více než 18 200 návštěvníků v průběhu srpna navštívilo znovuotevřený Libušín na Pustevnách. „Téměř třetinovou návštěvnost v roce 2020 oproti předešlému roku vykazuje Muzeum v přírodě Vysočina, do jehož areálů zamířilo v loňském roce celkem 35 822 návštěvníků (v roce 2019 to bylo 93 003 hostů, pozn. autora). Zde se negativně projevilo především zrušení akcí v průběhu roku, které generují v běžném roce přibližně polovinu návštěvnosti. Konkrétně na Vysočině se podařilo uskutečnit z dlouhodobě plánovaných akcí jen Masopust a Posvícení,“ uvedl Ondruš. „Připočteme-li k těmto číslům ještě návštěvnost dalších dvou našich muzeí (Hanácké muzeum v přírodě 3.759 návštěvníků) a Muzea v přírodě Zubrnice (7.572 návštěvníků), tak můžeme konstatovat, že celé Národní muzeu v přírodě eviduje za rok 2020 celkem 274 885 návštěvníků,“ zkompletoval informace k návštěvnosti jednotlivých muzeí Jindřich Ondruš.  

 

Kontakt:
Ing. Petra Valíčková
pracovník vztahů k veřejnosti
Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
T: 571 757 143
M: 778 11 25 77

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.