V hlavní roli publikum – mezinárodní online konference Theatre Audiences: The Crucial ASSET

20.05.2021 16:46|příspěvkové organizace

Mezinárodní online konference, která proběhne ve dnech 26. a 27. 5. 2021, nabídne dvě odpoledne interaktivního programu, prezentací a diskuzí věnovaných evropskému divadelnímu publiku.

 

Konferenci pořádá společně s partnery z pěti evropských zemí katedra produkce DAMU v rámci projektu ASSET (Audience Segmentation System in European Theatres). 

Konference představí výsledky dvouletého výzkumu publika, který probíhal v divadlech v Praze, Záhřebu, Vídni, Sofii a Helsinkách. Experti z Velké Británie a jejich evropští partneři přiblíží metodologii segmentace divadelního publika a data o publiku v pěti evropských metropolích. Výsledné modely segmentace návštěvníků divadel se pokusí zodpovědět otázky, zda evropské publikum tvoří homogenní celek a jaká jsou specifika jednotlivých zemí. Následovat bude mezinárodní panelová diskuse zástupců veřejné správy a kulturních expertů na téma dostupnosti dat na lokální i mezinárodní úrovni a efektivnosti jejich využívání v kulturní politice a plánování. 

Druhý den nabídne interaktivní program – workshop segmentace pod vedením britské The Audience Agency a diskuzi o Evropské noci divadel coby projektu s mezinárodním přesahem, jehož hlavní náplní je rozvoj publika. Připraven je také off program s představeními a ukázkami z divadel, ve kterých výzkum probíhal. Za Českou republiku to bylo Národní divadlo, Švandovo divadlo, Studio Dva a Jatka78. Celá akce proběhne v angličtině s tlumočením vybraných částí do češtiny pro registrované účastníky.

Program prvního dne bude vysílán živě na platformě YouTube a přístupný bez nutnosti registrace. Bezplatná registrace ale účastníkům umožní přístup do události na platformě Zoom, kde bude program tlumočen do češtiny, možnost zúčastnit se druhého, pracovního dne konference, přístup k video-obsahu poskytnutého divadly, která jsou součástí projektu ASSET a možnost zúčastnit se ASSET Watch Party. 

Na červen je pak v Nakladatelství AMU plánováno vydání knihy Audience at Centerstage, která shrne průběh projektu ASSET a jeho nejdůležitější výsledky. Dostupná bude i v elektronické formě a registrovaní účastníci ji obdrží mailem. 

ASSET (Audience Segmentation System in European Theatres) je projekt podpořený z programu Kreativní Evropa. Jeho cílem je posílit kapacity pro výzkum a rozvoj publika v oblasti scénických umění. Hlavním organizátorem je katedra produkce DAMU, projektovými partnery jsou The Audience Agency (Velká Británie), Institut umění – Divadelní ústav (ČR), Narodno sveušiliště Dubrava (Chorvatsko), IG Kultur Österreich (Rakousko), Arts Project Foundation (Bulharsko) a Metropolia University (Finsko). Vedle partnerů projektu se do výzkumu publika a implementace jeho výsledků při prohlubování vztahu s publikem, marketingových aktivitách a tvorbě uměleckého programu zapojilo nejen 20 evropských divadel, kde se data sbírala, ale také další divadla a kulturní organizace zapojené do Evropské noci divadel.

Podrobný program naleznete na webové stránce projektu www.asset4arts.eu a také ve facebookové události, kde můžete sledovat další aktuality: https://www.facebook.com/events/506219033883418. ​

Registrovat se lze skrz formulářhttps://cutt.ly/bbKAAQH

Program

 

Kontakt:
Marie – Luisa Purkrábková
oddělení komunikace a marketingu
Institut umění — Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
T: +420 224 809 196
M: +420 739 690 925
E: luisa.purkrabkova@idu.cz
W: www.idu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.