V lesku zlata, v záři barev. Umění podmalby na skle ze sbírek UPM

25.02.2020 15:00|příspěvkové organizace

Výstava připravená téměř výhradně ze sbírek UPM a pořádaná v roce 135. výročí založení muzea je výsledkem mnohaletého odborného výzkumu, úzce spojeného i s restaurátorským průzkumem. Výstava obsahuje ukázky podmaleb na skle z období od antiky přes středověk, renesanci, baroko až po druhou polovinu 18. a zejména 19. století.

 

Podmalby neboli obrazy malované na zadní straně skla představují ve sbírce historického skla UPM velmi pestrou kolekci čítající na 387 předmětů z období od pozdní antiky po devatenácté století. Z ní bylo vybráno 135 nejcharakterističtějších obrazů, někdy nevelkých rozměrů, ale velmi vzácných, protože dnes jsou již na trhu s uměním velkou zvláštností. Mezi sto pětatřiceti vybranými díly je i soubor třiceti podmaleb, které mezi lety 2001 a 2017 prošly náročným procesem restaurování.

Výstava přibližuje historický vývoj tohoto specifického druhu umění, jež v podobě noblesních předmětů představovalo vysoce ceněné položky v chrámových pokladnicích a šlechtických i měšťanských sbírkách. Tyto předměty byly vždy v popředí sběratelského zájmu, což připomíná i třináct exponátů  z původní sbírky zakladatele muzea Vojtěcha svobodného pána  Lanny. Z jeho sbírky pochází celkem 17 podmaleb – což sice není ohromující počet, ovšem jedná se o velmi zásadní a cenné položky celé sbírky.

Nejcennější renesanční obrazy zastupuje dílo Hanse Jakoba Sprüngliho (1559–1637) z Curychu nebo drobná podmalba signovaná „VBL“. Z období baroka pocházejí práce nizozemského malíře Gerharda Janssena (1636–1725), Daniela Preisslera (1636–1733) působícího v Kunštátu, podmalby připisované tzv. česko-francké škole nebo díla malířů činných v 18. století v Augsburgu. Naprostá většina vystavených děl pochází ze sbírek UPM v Praze, výběr však doplňují podmalby z dalších veřejných galerií a muzeí v České republice i zápůjčky ze sbírek soukromých. Expozice nabídne i výběr grafik, které se staly předlohou pro některé vystavené podmalby.

135. výročí založení UPM
Muzeum založila roku 1885 Obchodní a živnostenská komora v Praze. Sbírky a knihovna nejprve sídlily v propůjčených sálech v Rudolfinu. Vlastní budova v sousedství starého židovského hřbitova byla postavena v letech 1897–1899 podle plánů architekta Josefa Schulze, který muzeum včetně zařízení navrhl v novorenesančním slohu. Na výzdobě reprezentativní budovy se podílela řada významných umělců. Výzdoba oblouků oken zvýšeného přízemí na hlavním průčelí se znaky českých a moravských měst a alegorickými reliéfy řemesel typických pro tato města je dílem Antonína Poppa a Bohuslava Schnircha. Šest velkých maleb nad schodišti provedl Ferdinand Herčík, výmalbu slavnostního sálu K. V. Mašek. Mezi nejpůsobivější prvky interiéru patří také vitrajová okna Josefa Schulze znázorňující umělecký průmysl a umění, masivní kovaná mříž, uzavírající přístup do 1. patra, kterou věnoval průmyslník Bohumil Bondy a kovové sloupy s osvětlením na schodišti, darované Františkem Křižíkem.

V době okupace, kdy většinu budovy zabraly kanceláře německá letecké firmy Junkers, se sbírky ukrývaly na různých místech na českém venkově. Roku 1949 bylo muzeum zestátněno a v letech 1959–1969 spojeno s Národní galerií. Od roku 1970 je opět samostatnou institucí zřizovanou ministerstvem kultury. Na postu ředitelů se v novější době vystřídali významní odborníci, Emanuel Poche, Jiří Šetlík nebo Dagmar Hejdová. Od roku 1991 stojí v čele muzea Helena Koenigsmarková. V letech 2014 až 2016 se podařilo vyřešit dlouhodobý palčivý problém – z veřejných prostředků byl postaven centrální depozitář, který poskytuje ideální podmínky všem sbírkovým předmětům. V letech 2014–2017 prošla celkovou rekonstrukcí a modernizací také historická budova. 

Sběratelské aktivity Vojtěcha Lanny a jeho zásluhy o založení muzea připomíná malá výstava ve foyeru Vojtěch Lanna 1836 – 1919. Mecenáš muzea.

 

Kontakt:
Mgr. Michaela Kindlová

vedoucí oddělení marketingu a komunikace
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
17.listopadu 2, 110 00, Praha 1
T: +420 724 167 964
https://www.facebook.com/upmpraha/
https://twitter.com/UPMPraha
www.upm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.