V sobotu večer budeme verbovat pro oběti tornáda.

26.06.2021 13:39|příspěvkové organizace

Na základě rozhodnutí Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a jeho zřizovatele Ministerstva kultury proběhne letošní Finále Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku jako benefiční program na pomoc lidem z oblastí zasažených tornádem na jihu Moravy.

 

Národní ústav lidové kultury, pořadatel soutěže, a společnost Colosseum Ticket, která zajišťuje předprodej vstupenek, věnují celý výtěžek akce na podporu obětí řádění tornáda. Finanční prostředky budou odeslány na zvláštní účet Diecézní charity Brno.

Pomoci tak můžeme všichni: tanečníci, kteří předvedou své umění, televizní štáb skvělou prací v přenosovém voze, i diváci zakoupením vstupenek či přispěním dárcovskou DMS.

Do podpory postiženým oblastem se mohou zapojit i diváci u televizních obrazovek, kteří budou v sobotu 26. 6. 2021 od 20.15 hodin v přímém přenosu sledovat „Finále verbuňku“ na programu ČT Art. Na základě dohody s Českou televizí a Arcidiecézní charitou Brno bude v průběhu pořadu zobrazována na informační liště výzva k odesílání dárcovských DMS.

S pozdravem

PhDr. Martin Šimša, Ph.D.
ředitel NÚLK a prezident MFF

Internetové stránky: www.festivalstraznice.czwww.nulk.cz
Facebook: Festival Strážnice

 

Kontakt:
Ing. Hana Jechová
T:
 +420 604 835 970
E: hana.jechova@nulk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.