Ve Švýcarsku zemřel olomoucký malíř Radoslav Kutra

20.01.2020 19:11|příspěvkové organizace

Ve věku nedožitých 95 let zemřel v neděli 19. 1. 2020 ve svém druhém domově ve švýcarském Lucernu olomoucký malíř Radoslav Kutra. Oznámil to dnes jeho syn Petr Kutra.

 

Malíř, kreslíř, grafik, autor realizací v oblasti užitého umění a monumentální tvorby, teoretik a vysokoškolský pedagog Radoslav Kutra se narodil 13. 3. 1925 v Holici u Olomouce (dnes součást města). Po studiích na olomoucké České reálce zamířil na Akademii výtvarných umění v Praze (1945–1949, prof. Karel Minář a Vlastimil Rada), odkud byl v roce 1949 vyloučen (rehabilitován v roce 1968). V letech1965–1968 externě vyučoval malbě a kresbě na katedře výtvarné teorie a výchovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého, v roce 1968 začal učit na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Na začátku prosince téhož roku odešel do švýcarského exilu, kde v roce 1973 založil vlastní výtvarnou školu Kunstseminar Luzern, kterou vedl až do roku 1985, kdy odešel do důchodu.

Radoslav Kutra se začal zúčastňovat kolektivních výstav od roku 1945 (CZ, PL, CH, D), samostatně vystavoval od roku 1957 (CZ, CH, I). Jeho díla jsou zastoupena ve veřejných sbírkách Muzea umění Olomouc, Galerie výtvarného umění v Ostravě, švýcarského města Solothurn i v soukromých sbírkách v Česku, Švýcarsku, Itálii a Německu. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců (1958–1968), Skupiny Experiment (1959–1960, s Františkem Dvořákem, Milošem Jemelkou a Jaroslavem Uiberlayem), Tvůrčí skupiny MJ (1967–1969), Gesellschaft schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten (od 1971). Jako teoretik vydal knihy Die Schule des Sehens. Frankfurt am Main, Peter Lang 1994. – Viditelný čas. Praha, Arista 2003. – Slovník školy vidĕní. Brno, Soliton 2005. 

Muzeum umění Olomouc uspořádalo rozsáhlou retrospektivu díla Radoslava Kutry k jeho osmdesátinám v roce 2005. V roce 2013 pak připravilo ve spolupráci s Galerii Caesar v jejích prostorách výstavu jeho obrazů vytvořených v letech 2002–2012.

Pohřeb Radoslava Kutry se koná v pátek 24. 1. 2020 v 9.30 na hřbitově Friedental v Lucernu, smuteční mše bude tentýž den v 11.00 v kostele sv. Michala v Luzernu.

Medailonek o malíři Radoslavovi Kutrovi natočila v roce 2018 Česká televize.

Kontakt:
Mgr. Tomáš Kasal

tiskový mluvčí
Muzeum umění Olomouc
Denisova 47 | 771 11 Olomouc
T: 585 514 282
M: 602 671 477
E: kasal@muo.cz 
W: web | facebook | twitter

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.