Větrný mlýn v Kuželově - nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje

23.06.2020 16:27|příspěvkové organizace

Národní kulturní památka Větrný mlýn v Kuželově, kterou spravuje Technické muzeum v Brně,  zvítězila v soutěži s názvem Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2019, a to v kategorii Velké stavby.

 

Vybrala ji odborná komise složená ze zástupců JMK, Národního památkového ústavu, Moravského zemského muzea, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, nositelů titulu Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji, Semináře dějin umění Masarykovy univerzity v Brně a Katedry architektury Vysokého učení technického v Brně. 

V kategorii Velkých staveb soutěžily kromě vítězného mlýna také nové střechy hradu Veveří, oprava Janáčkova divadla, oprava zámku v Kuřimi, oprava Paarova zámečku v Pohořelicích či přestavba bývalé strojovny a kotelny v areálu pivovaru ve Znojmě na Enotéku znojemských vín.

Vedení Technického muzea v Brně si cenu převzalo včera při slavnostní ceremonii ve vile Löw-Beer.

Kuželovský větrný mlýn byl postaven roku 1842. Patří k typu holandských zděných mlýnů s otáčivou střechou. Majitelům a okolním obyvatelům sloužil více než sto let, do roku 1946. Masivní kamenná stavba kuželovitého tvaru nese dřevěnou střešní konstrukci se šindelovou krytinou. Střecha je otočně uložena na opěrných kladkách na kolejnici položené na horním okraji zdiva. Prostřednictvím dvou rumpálů umístěných v nejvyšším podlaží se střecha otáčí tak, aby větrné kolo bylo nastaveno vždy proti větru. Vnitřní zařízení a strojní mechanismy mlýna se nacházejí ve třech podlažích. 

V loňském roce byla dokončena celková obnova této památky. Došlo k sanaci statických poruch zdiva, dřevěných nosných prvků podlah a stropů. K obnově došlo také u technologického zařízení, což se týkalo lopat s perutěmi, hlavní hřídele, palečného kola a vybavení mlýnice. Interiér byl nově vylíčen. Mlýn byl osazen novými svítidly se skrytou kabeláží elektrických rozvodů. K obnově došlo i u krovu včetně korouhvičky v nejvyšší části mlýna. Položená nová střecha je z dřevěného štípaného šindele. 

Vyjádření odborné komise:

„Celková obnova větrného mlýna v Kuželově umožnila zachovat hmotnou substanci i věrohodnou prezentaci památky. Práce na obnově mlýna byly provedeny kvalitně s ohledem na význam památky a její využití – veřejně přístupný muzejní objekt, sloužící jako ukázka způsobu výroby mouky v polovině 19. století.“

Výsledky soutěže schválilo zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 18. června 2020.

Větrný mlýn v Kuželově obdrželo do své správy Technické muzeum v Brně v první polovině 70. let. Veřejnosti jej po opravách muzeum zpřístupnilo v roce 1977. V roce 2010 byl mlýn prohlášen Národní kulturní památkou. 


Kontakt:
Š. Motalová
Oddělení komunikace a marketingu 
Technické muzeum v Brně
T: 725 932 429
E: motalova@tmbrno.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.