Víra. Svoboda. Okupace.

30.07.2021 16:11|příspěvkové organizace

Tři stezky třetího odboje vznikly jako společný projekt občanského sdružení Paměť a Moravského zemského muzea. Webové stránky zaplňují bílá místa a nabízejí trojici procházek po stopách a konkrétních místech tragických událostí nedávných dějin.

 

„Stezky jsou určeny pro všechny zájemce o novodobé dějiny a události, které se vztahují k místu, kde žijí nebo ho navštěvují“ vysvětluje vedoucí historického oddělení MZM Jan Břečka. Prostřednictvím interaktivní mapy si zájemce může vybrat jednu ze tří procházek, která mu přiblíží danou dobu a události s ní spojené. U všech tras je možné zvolit jen určitou část, nebo cestu různě kombinovat. Pěšky, na kole nebo koloběžce. 

Dvě stezky, Víra a Svoboda, se týkají přelomu čtyřicátých a padesátých let, stezka Okupace pak událostí let 1968 a 69.

Stezka Víra začíná u brněnského Stadionu na Kounicově ulici, místa, kde se konal jeden z největších politických procesů s knězem Oto Mádrem a dalšími „nepřáteli režimu“, a pokračuje kolem kněžského alumnátu na Antonínské k budově dnešního Ústavního soudu. Tam si můžeme vzpomenout na katolické spisovatele a intelektuály, kteří právě zde byli souzeni v takzvaném procesu se „Zelenou internacionálou“. A jen kousek dál, na Údolní ulici, dožíval za dozoru příslušníků Státní bezpečnosti svůj život jeden z nejvýznamnějších politických představitelů první republiky, dlouholetý předseda Lidové strany, katolický kněz a někdejší předseda exilové vlády v Londýně Msgre Jan Šrámek. Stezka Víry končí na Petrově, kde žil, rovněž v internaci, brněnský biskup Karel Skoupý. 

Stezka Svoboda nabízí návštěvníkovi seznámení s místy, kde byli vězněni a trpěli ti, kteří aktivně bojovali po únoru 1948 o svobodnou zemi. Můžeme například vidět, kde se nacházela konspirační vila StB, jejíž lokace byla donedávna záhadou. V tomto nenápadném domě na Hlinkách skončil svůj život za dodnes nevyjasněných okolností Jan Koreis, odvážný spolupracovník popraveného Petra Křivky, významný brněnský sportovec, atlet, který reprezentoval Československo na olympiádě v Berlíně. Před soudní budovou na Rooseveltově, v níž proběhlo několik procesů, nelze minout samotný památník Třem odbojům. V pasáži Alfa malá pamětní deska připomíná odvážného vojáka Josefa Robotku, odbojáře, který podobně jako Petr Křivka skončil na popravišti.

Ústřední zastávkou stezky Okupace je redakce vysílání rozhlasu po drátě na Dominikánském náměstí. Právě rozhlas po drátě totiž navzdory okupaci jako jediný fungoval a nabízel Brňanům jak praktické informace o pohybu vojsk či otevřených obchodech, tak o politické situaci. Studio se nacházelo v suterénu Nové radnice. 

„Stezky třetího odboje jsou tu pro všechny, které zajímá naše minulost, a chtějí vidět na vlastní oči místa, kde se tyto dějiny psaly,“ říká jeden z autorů celého projektu, badatel MZM Luděk Navara a dodává: „Jsou to samozřejmě veskrze smutné události, ale je důležité na ně myslet a nezapomínat. Jde přece o to, aby se už nikdy neopakovaly.“

 

Kontakt:
RNDr. Barbora Javorová

Tiskový a PR servis MZM
T: 602 812 682
E: bjavorova@mzm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.