Vláda dnes jmenovala novou státní tajemnici Ministerstva kultury

30.03.2020 17:01|ministerstvo

Vláda dnes dle zákona o státní službě rozhodla o jmenování nové státní tajemnice Ministerstva kultury s účinností od 9. 4. 2020 na dobu 5 let.  Jana Machová vzešla jako kandidátka z výběrového řízení, které bylo na základě usnesení vlády ČR vyhlášeno v půlce ledna, neboť současnému státnímu tajemníkovi v tomto roce vyprší pětiletý mandát.

 

Do konkursu se přihlásili tři uchazeči, nicméně jeden z nich nesplnil podmínky výběrového řízení dle služebního zákona a byl tak náměstkem ministra vnitra pro státní službu vyřazen. Koncem února se pak konaly ústní pohovory a výběrovou komisí byli jako úspěšní označeni dva účastníci výběrového řízení. Ministr kultury se tak v souladu se zákonem o státní službě a dle dohody s náměstkem ministra vnitra pro státní službu J. Postráneckým rozhodl navrhnout vládě jmenovat Janu Machovou. Současný státní tajemník Ministerstva kultury Zdeněk Novák zůstává na Ministerstvu kultury a bude se věnovat přípravě na zřízení nové příspěvkové organizace Ministerstva kultury, kterou by se měl stát Památník ticha – Nádraží Bubny v pražských Holešovicích.

 

Stručné CV Ing. Jany Machové:

Od roku 2014 působila jako ředitelka odboru řízení lidských zdrojů na Státním fondu životního prostředí, kde se podílela na implementaci zákona o státní službě. Předtím, v letech 2010 – 2013, pracovala jako lektorka a konzultantka v oblasti HR a ještě dříve byla personální manažerkou v Tesco Stores. Svou profesní dráhu v oblasti HR začala v roce 2007 – 2009 jako personalistka ve Státním fondu životního prostředí. Jana Machová vystudovala Technickou univerzitu v Liberci.

 

Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.