Nastavení cookies

Vláda schválila 98 milionů korun pro mimořádnou Výzvu Státního fondu kinematografie

19.10.2020 16:16|příspěvkové organizace

Ministr kultury Lubomír Zaorálek dnes předložil Vládě ČR ke schválení rozpočtové opatření pro oblast audiovize, která byla postižena koronavirovou epidemií stejně jako řada dalších segmentů v kultuře a podnikání. Audiovizuální průmysl přes výhrady Ministerstva kultury nebyl ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) z rozpočtových důvodů zařazen do dotačního programu COVID - Kultura, který připravilo MPO spolu s Ministerstvem kultury.

 

Vláda na svém jednání výše uvedené rozpočtové opatření schválila a 98 milionů korun bude poskytnuto pro mimořádnou Výzvu Státního fondu kinematografie (SFKMG) na pomoc provozovatelům kin, produkčním a distribučním společnostem. Dnešní vládou schválené rozpočtové opatření ještě musí schválit rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny PČR. Pokud výbor opatření schválí, vyhlásí SFKMG mimořádnou Výzvu v druhé polovině listopadu s tím, že dle zákona bude možné zasílat žádosti o podporu 30 dní. 

Je ale nutné přijmout zásadní fakt, že SFKMG nedokáže plošně pomoci celému sektoru audiovizuálního průmyslu. Neumožňuje mu to platná legislativa a ze strany Fondu nelze tuto platnou legislativu porušit.

"Fond má ze zákona, statutu a dalších nařízení EU pro udělování podpory omezený prostor. Dotace udělované Fondem jsou udělovány na konkrétní projekty a vždy se dotace dle zákona udělují selektivně, na základě odborných a uměleckých kritérií. Tedy Rada vždy musí vybírat koho podpořit a komu podporu neudělit. Nemůžeme tak i při nejlepší vůli podpořit plošně celý audiovizuální a filmový průmysl včetně technické infrastruktury, například nějakou formou kompenzace marně vynaložených nákladů nebo úhradou fixních nákladů na provoz," řekla Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu kinematografie. 

SFKMG tedy vypíše mimořádnou Výzvu s alokací 98 mil. Kč, jejímž cílem bude primárně podpora managementu jednotlivých provozů, tedy provozovatelů kin, jádra distribučních a producentských firem a jejich klíčových zaměstnanců a kreativních týmů. Ty jsou pro následujících 8 měsíců žádoucí pro schopnost dalšího restartu celého odvětví. Cílem podpory je realizace komplexních evolučních změn v daném odvětví, kterým se nelze vyhnout.

Audiovizuální a filmový průmysl je zcela jednoznačně významný segment české ekonomiky. Kinematografie, tedy výroba audiovizuálního díla (AVD), zahrnuje nejen výrobu (producenti), distribuci (distributoři) a jejich zpřístupnění divákovi (kina), ale i nutnou podpůrnou infrastrukturu pro všechny tyto tři základní pilíře. Tu tvoří profese, jako jsou např. umělečtí maskéři, kostyméři, rekvizitáři, techniku zvukovou, kamerovou, osvětlovačskou, postprodukci VFX a SFX a další zajištující společnosti a desítky mikro a malých podnikatelů, kteří byli a jsou světovou špičkou ve svém oboru. Celek českého audiovizuálního průmyslu tvoří velké množství převážně malých, rodinných podniků a OSVČ. A všechny tyto segmenty průmyslu jsou na sobě navzájem navázané.
 

Kontakt:
Jiří Vaněk

Communications Coordinator
STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE
M: +420 777 501 624
E: jiri.vanek@fondkinematografie.cz
W: www.fondkinematografie.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.