Nastavení cookies

Výběrová komise doporučila ministru kultury 3 kandidáty na pozici GŘ NGP

04.08.2020 12:17|ministerstvo

Výběrová komise doporučila ministru kultury L. Zaorálkovi po 2. kole konkurzu na generální ředitelku/ředitele Národní galerie v Praze (dále NGP) tři kandidáty na tuto pozici v tomto pořadí: 1. Marek Pokorný, 2. Alicja Knast, 3. Jiří Fajt. Všichni tři kandidáti budou osloveni, aby v průběhu srpna prošli ještě tzv. assessment centrem (manažersko-psychologický test).

 

Mezitím v příštích týdnech budou materiály tří finalistů, které představovali před výběrovou komisí, odeslány několika osloveným zahraničním expertům z vídeňské Albertiny, pařížského Centre Pompidou či Metropolitního muzea v New Yorku, kteří ministrovi pošlou rovněž svá doporučení. Na základě všech těchto podkladů pak ministr rozhodne o nové/novém generální ředitelce/řediteli NGP. Vítěz výběrového řízení by se pak mohl ujmout funkce již na podzim tohoto roku.

První kolo výběrového řízení na GŘ NGP, které probíhalo v minulých týdnech, spočívalo ve formální kontrole přihlášek uchazečů a všech jejich náležitostí. Včera pak zasedla výběrová komise, před kterou se prezentovalo 10 uchazečů o pozici GŘ. Těchto devět jednotlivců a jeden kolektiv komise obodovala a doporučila ministrovi 3 kandidáty. Nejlepší hodnocení si od výběrové komise vysloužil Marek Pokorný, následovala Alicja Knast a jako třetí pak Jiří Fajt. 

Výběrová komise: 

 • Prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc.
 • Prof. Dr. hab. Piotr Oszczanowski
 • Dr. phil. Dušan Buran 
 • Prof. Dr. Marion Ackermann
 • Prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
 • Mgr. Jan Randáček 
 • Prof. PhDr. Lubomír Slavíček
 • Mgr. Irena Chovančíková
 • Ing. arch. Josef Pleskot
 • PhDr. Milena Slavická 
 • PhDr. Jiří Machalický
 • Mgr. Dana Schlaichertová
 • Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.
 • JUDr. Petra Smolíková

 

 

 

Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.