Výběrové řízení na vedení Národní galerie v Praze

15.04.2020 15:02|ministerstvo

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce generální ředitelky/generálního ředitele Národní galerie v Praze. Výběrové řízení je otevřené, vícekolové. V prvním kole budou hodnoceny kvalifikační předpoklady uchazečů. Do dalšího kola budou vybraní účastníci přizváni k osobnímu pohovoru. Termín pro podání přihlášky do výběrového řízení je do 17.6. 2020.

 

„Ideálním  kandidátem  je vysoce odborně erudovaná, manažersky a týmově orientovaná osobnost, která chápe hodnotu sbírky galerie ve své komplexnosti, tedy nejen jako historický doklad minulosti, ale i jako prostředek komunikace kulturního, vzdělávacího a sociálního významu. Osobnost s vizí, primárně směřující k budování stabilní, jasně definovatelné, kulturní instituce mezinárodního dosahu,“  uvedl náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda.

Seznam členů výběrové komise, kde by měli být zastoupeni i zahraniční odborníci, bude zveřejněn ve chvíli, kdy všichni oslovení potvrdí svou účast.

Národní galerie v Praze je státní příspěvkovou organizací Ministerstva kultury. Spravuje sbírky zahrnující díla evropské kulturní historie od antiky po současnost a rovněž sbírky umění Asie a Afriky. Má výjimečné postavení mezi kulturními institucemi v zemi díky bohatství a významu svých sbírek i díky své dlouholeté činnosti.

Nový generální ředitel/ka Národní galerie v Praze by měl do funkce nastoupit od 1. 10. 2020, nejpozději 1. 1. 2021

Detailní podmínky naleznete zde (anglická verze zde)

 

 

Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.