Vychází svazek dramatických textů Jean Giraudoux: Hry

31.05.2021 17:03|příspěvkové organizace

Institut umění – Divadelní ústav vydává v rámci edice Divadelní hry soubor textů francouzského dramatika Jeana Giraudouxe. Publikace je již sedmnáctým a dosud nejobsáhlejším svazkem této edice a představuje starší i dosud nepřeložené překlady významného autora. 

 

Prostřednictvím knihy obsahující jedenáct dramat se českým čtenářům vůbec poprvé komplexněji představuje slavný francouzský dramatik Jean Giraudoux (1882–1944). Jeho svébytné dramatické dílo plné morálních i milostných paradoxů přináší publikace prostřednictvím her proslavených (Trójská válka nebude, Ondina, Bláznivá ze Chaillot aj.), tak těch, které se zatím pozornosti českých čtenářů ani divadelníků nedočkaly (Júdit, Apollón Bellacký, Pařížské impromptu aj.). 

Velkou část knihy tvoří nově vzniklé překlady Karla Krause, již zesnulého dramaturga a překladatele, od kterého původně vzešel podnět ke vzniku výboru. Hru Júdit přeložil pro tuto knihu coby vůbec své poslední dílo. Vedle něj jsou zastoupeny nové překlady Michala Lázňovského a Michala Zahálky, jakož i starší práce Evy Bezděkové, Jindřicha Hořejšího, Alexandra Jerieho či Davida a Karla Krausových. Všechny starší překlady prošly náročnou ediční přípravou, o níž podává zprávu obsáhlá ediční poznámka, a dále je doplňuje soupis českých inscenací autorových her a původní studie o Giraudouxově životě, divadelní kariéře i jejích ohlasech v české kultuře. Hry Jeana Giraudouxe by měly být přínosem pro odkaz jedné z největších osobností moderního francouzského dramatu, ale také patřičnou poctou Karlu Krausovi.

Jean Giraudoux: Hry
Vydal Institut umění – Divadelní ústav jako svou 765. publikaci, ISBN 978-80-7008-438-0, 840 s., tiskárna Helbich, cena 390 Kč

Kniha je dostupná v online knihkupectví prospero.divadlo.cz

 

Kontakt:
Marie – Luisa Purkrábková
T:
+420 739 690 925
E: luisa.purkrabkova@idu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.