Vyhlášení 2. výběrového dotačního řízení pro rok 2020 na podporu projektů v oblasti literatury

12.05.2020 12:18|ministerstvo

Ministerstvo kultury vyhlašuje 2. výběrové dotační řízení pro rok 2020 na podporu projektů v oblasti literatury.

 

Podmínky, formuláře a termíny pro podání žádostí naleznete zde.
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.