Vyhlášení vítězů soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2019 proběhne online formou videa na konci května

17.04.2020 16:22|příspěvkové organizace

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2019 se na základě preventivního opatření (COVID-19) přizpůsobuje situaci a pozměňuje vyhlášení výsledků 55. ročníku, které proběhne online. Nakladatelé, grafičtí designéři, ilustrátoři i široká veřejnost se s vítězi jednotlivých kategorií seznámí formou videa, které bude zveřejněno ve středu 27. května prostřednictvím Youtube kanálu na webu a sociálních sítích PNP.

 

Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury ČR, kteří soutěž už od roku 1965 pořádají, se rozhodli vzhledem k nouzovému stavu zveřejnit výsledky soutěže pomocí videa, které bude nápaditou formou informovat o vítězných knihách. „V současném stavu jsou nakladatelé, knihkupci i tiskaři vystaveni velkým problémům. Proto nechceme zveřejnění výsledků zavedené soutěže knižního designu nijak zásadně odkládat a doufáme, že i tímto způsobem podpoříme zájem o krásné knihy,“ vysvětluje tajemnice soutěže Eliška Boumová. Autorem videa je Jakub Jansa a grafici 55. ročníku soutěže Štěpán Malovec a Martin Odehnal.

Oficiální předání cen a výstava oceněných knih se přesouvají na podzim tohoto roku. Vítězná kolekce NČKR 2019 bude netradičně doplněna nejkrásnějšími knihami z Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska.

O soutěži Nejkrásnější české knihy roku
V soutěži Nejkrásnější české knihy roku je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok, a to hned v sedmi kategoriích. V každé z kategorií jsou vyhlašována tři místa, první je Ministerstvem kultury České republiky honorováno částkou 50 000 Kč. Památník národního písemnictví dále vyhlašuje Cenu Arna Sáňky určenou pro studenty a spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze oceňuje i mladé grafiky ve věku do 30 let. Své ceny udělují také Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů. 

Hlavním partnerem 55. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy je CANON, od kterého vítěz kategorie do 30 let získá fotoaparát.

Kontakt:
Aneta Křižková

PR manažer
Oddělení prezentace sbírky
E: krizkova@pamatnik-np.cz 
T: +420 778 757 662
W: www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
https://www.facebook.com/pamatniknarodnihopisemnictvi/
https://www.facebook.com/nejkrasnejsiceskeknihyroku/
INSTAGRAM
YOUTUBE
 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.