Výstava Čas rytířů dalekých moří představí výjimečného sběratele, mecenáše a cestovatele Jindřicha Vávru

14.07.2020 15:08|příspěvkové organizace

Ve čtvrtek 16. července bude vernisáží v Pavilonu Anthropos zahájena nová výstava Moravského zemského muzea Čas rytířů dalekých moří. Sběratel a mecenáš Jindřich Vávra. Výstava představí brněnského rodáka, námořního lékaře a přírodovědce Jindřicha Vávru, který jako jeden z prvních českých cestovatelů cíleně sbíral fotografické doklady ze svých zámořských cest.

 

Jeho "fotografické sběry" z cest z let 1865–1879 jsou u nás zcela mimořádné a nebyly jako fotografický celek dosud prezentovány. Na vernisáži budou představeny i dvě publikace věnované Vávrovi a jeho dílu.

Brněnský rodák Jindřich Vávra (1831–1887) byl významnou osobností rakouského veřejného života a byl také mužem mnoha nadání. Již od mládí se s nadšením věnoval přírodovědě, vystudoval medicínu a poté nastoupil k námořnictvu. A právě služba na rakouských lodích mu dala příležitost k prohlubování jeho znalostí.

Vávra svými odbornými aktivitami upoutal mimo jiné pozornost bratra rakouského císaře Františka Josefa I., arcivévody Ferdinanda Maxmiliána. Poté jako lodní lékař doprovázel členy panovnického rodu na plavbách do mnoha často velmi vzdálených a exotických zemí, během nichž sbíral a zpracovával botanický materiál, přivážel ale také mince a další doklady svých cest“ vysvětluje kurátorka výstavy PhDr. Hana Dvořáková a druhý kurátor Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D. dodává: „Na Vávrovi je výjimečné i to, že byl prvním českým cestovatelem, který ze svých zámořských cest cíleně sbíral fotografické doklady.

 K nejpůsobivějším patří záběry z východní a jihovýchodní Asie, z Austrálie či ze severní Afriky. Vedle řady anonymních děl zahrnuje Vávrova sbírka také albuminové pozitivy z éry mokrého kolodiového procesu od fotografů světové proslulosti, jakým byl Samuel Bourne či Wilhelm Burger.

Jindřich Vávra nebo také Heinrich Wawra svůj bohatě strukturovaný odkaz sbírek souvisejících s botanikou, numismatikou, zoologií, etnologií a fotografií daroval muzejním institucím, zejména však Františkovu, dnes Moravskému zemskému muzeu, které o část jeho odkaz pečuje. Za své zásluhy v oblasti vědy byl Vávra honorován čestným titulem rytíř Dalekých moří – a právě tento titul dal výstavě jméno.

Kniha Jindřich Vávra. Sběratel a mecenáš je dílem týmu špičkových badatelů, z nichž se každý věnuje Vávrovu odkazu z pohledu své vědní disciplíny. Souběžně vyšla i sesterská publikace Čas rytířů dalekých moří, která detailně a v dosud nepublikované šíři představuje Vávrovu fotografickou sbírku. Z obou svazků tak vyvstává obraz výjimečné osobnosti, sběratele a štědrého donátora Jindřicha Vávry. Kmotrem obou publikací, jejichž představení bude součástí vernisáže výstavy, se stane významný historik fotografie Pavel Scheufler.

Výstava v Pavilonu Anthropos potrvá do 24. ledna 2021. Dětské muzeum MZM k výstavě připravuje i výukové programy pro školy.

Kontakt:
RNDr. Barbora Javorová
Tiskový a PR servis MZM
T: 602 812 682, 533 435 273
E: bjavorova@mzm.cz

Kurátoři výstavy: 
PhDr. Hana Dvořáková
T: 542 422 374
E: hdvorakova@mzm.cz

Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D.
T: 737 542 550
E: pkostrhun@mzm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.