Výstava ke stému výročí narození spisovatelky a překladatelky Bohumily Grögerové v letohrádku Hvězda

17.06.2021 12:58|příspěvkové organizace

7. srpna 2021 by oslavila sté narozeniny česká spisovatelka a překladatelka Bohumila Grögerová. Autorka experimentálních textů, překladů, rozhlasových her i vzpomínkových próz tvořila téměř 50 let autorskou dvojici s Josefem Hiršalem. Společně v roce 1968 vydali proslulou sbírku experimentální a konkrétní poezie JOB-BOJ. 

 

Památník národního písemnictví, kde je fond Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala uložen, otevřel ve spolupráci s kulturním čtrnáctideníkem A2 výstavu SETINY věnovanou jejímu životu a dílu.

Výstava v letohrádku Hvězda vychází z principů autorčiny tvorby, jako je dekonstrukce, koláž, vrstvení časoprostorových rovin a univerzalismus. Kromě autentických materiálů ze společného fondu Grögerové a Hiršala expozice pracuje s dosud nezveřejněnými audio záznamy z archivu režisérky a zároveň kurátorky výstavy Hany Novákové, které vznikaly během čtyř let natáčení filmového portrétu Bohumily Grögerové Vidím tě ve slovech, která nevidím (2013). Ke stému výročí autorčina narození vychází kromě katalogu k výstavě také CD s jejími zhudebněnými texty, tematické číslo sborníku Literární archiv a reprinty společných a dnes zcela nedostupných děl Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala – sbírky konkrétních textů JOB-BOJ a antologie českých i zahraničních autorů Experimentální poezie.

Expozice klade důraz na magii textů a hypnotickou naléhavost světla, zvuku a obrazu. Zapojením audiovizuálních umělců Milana Guštara, Davida Vrbíka a dalších vytváří v letohrádku Hvězda dialog se současností a slovy Grögerové nabádá návštěvníka: „Je to vaše fantazie, vaše představivost, vaše úmysly: vezměte si ze mě, co se vám hodí.

Bohumila Grögerová patřila k formaci umělců okolo osobnosti spisovatele a výtvarníka Jiřího Koláře, kteří se téměř denně scházeli v populární kavárně Slavia. Celoživotní přátelství s Jiřím Kolářem a jeho ženou Bělou mělo vliv nejen na společnou tvorbu s Hiršalem (principy koláže Grögerová nikdy zcela neopustila ani v samostatné tvorbě), ale upozorňuje také na téma žen-umělkyň ve stínu mužů. Paradoxně nejvíce pozornosti čtenářů přitáhla Grögerová díly, která vznikla ve více než dekádě po Hiršalově smrti – kupříkladu básnická sbírka Rukopis získala v roce 2009 ocenění Magnesia Litera.

V české literatuře není mnoho žen, které se tak intenzivně věnovaly prosazování nových literárních proudů, a navíc pěstovaly bohaté mezinárodní styky a získaly uznání i v zahraničí. Bohumila Grögerová je stále inspirativní svou prací s jazykem; v experimentálních textech je hravá i civilní, ve vzpomínkových knihách zaujme hlubokou pokorou před krásou a složitostí světa,“ uzavírá jeden z kurátorů výstavy, spisovatel a překladatel Ladislav Šerý.

O autorce
Bohumila Grögerová se narodila 7. srpna 1921 v Praze. Pracovala na redaktorských pozicích a jako cizojazyčná korespondentka, od roku 1951 působila v nakladatelství Naše vojsko. Poezii začala publikovat již ve školních časopisech, soustavnější texty a zejména překlady z německé literatury uveřejňovala od roku 1956. Celý život si pořizovala deníkové záznamy, které nakonec společně s Josefem Hiršalem obtiskla do známého cyklu Let let. V roce 2009 získala její básnická sbírka Rukopis ocenění Magnesia Litera v kategorii poezie a kniha roku.

SETINY
Bohumila Grögerová

Letohrádek Hvězda 
Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc 
17. 6. – 31. 10. 2021
www.setiny.cz 

Kurátoři: Hana Nováková, Ladislav Šerý 
Koncepce: Hana Nováková, Klára Voskovcová 
Scénografie: Jana Preková 
Grafický design: Matouš Mědílek 
Grafická úprava katalogu: Helena Šantavá 
Grafická úprava výstavních tiskovin: Milan Kuzica 
Umělecké instalace: Milan Guštar – B ∧ ¬ B, hodovní síň; David Vrbík – Jsi jako dům, centrální prostor 
Videoprojekce: Hana Nováková, Pavel Lukáš 
Technické řešení videí: Eliška Kociánová 
Technické řešení audií: Jakub Suchomel 
Korektury a redakce: Olga Stehlíková 
Překlady: Sylva Ficová 
Realizace: Atelier Design MM 
Produkce: Klára Voskovcová, Kateřina Kostková 
Propagace: Aneta Křižková 
Spolupráce s A2: Marta Martinová, Líza Urbanová 
Lektorské programy: Mariana Dočekalová 
Doprovodné programy: Ladislav Šerý, Marta Martinová 
Pořádají Památník národního písemnictví a A2 kulturní čtrnáctideník.
Výstava se koná pod záštitou ministra kultury ČR, Lubomíra Zaorálka a radní pro kulturu hlavního města Prahy, Hany Třeštíkové. 

Za podpory Ministerstva kultury ČR a hlavního města Prahy 

 

Doprovodné programy
Komentované prohlídky výstavy s kurátorkou Hanou Novákovou / 23. 6., 14. 7., 15. 9., 27. 10.; vždy od 17:00 

7. 8., 17:00 
Minifest k setinám  
DBLV, Kolna, Past, Reverb Machine, Vložte kočku 
Open-air přehlídka skupin nezávislé hudební scény, které se objevily na kompilaci zhudebněných textů Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala vydané k výstavě SETINY. Rap, elektronika, experiment, alternativní šanson, psychedelie. Akce se uskuteční před letohrádkem Hvězda. 

 

18. 8., 17:00 
Přesah vizuální poezie do grafického designu 
Přednáška Barbory Toman Tylové a prohlídka výstavy s kurátorkou Hanou Novákovou.  

 

3. 9., 18:00 
„Stávám se sluncem.“ Uvedení tematického čísla kulturního čtrnáctideníku A2  
Pásmo: Dědictví světové experimentální poezie v současné literatuře – ve spolupráci se Šárkou Grauovou a Josefem Hrdličkou 

 

Koncert A2+ 
Stanislav Abrhám – Meditativně-rituální set (gong, elektronika) 
Jindřiška Křivánková – Hlasová intervence 
Ondřej Parus – Repetitivní hybridní set (elektronika) 

 

23. 9., 17:00 
„Dokud se nade mnou nezavře voda.“ K rozhlasovým hrám Bohumily Grögerové  
Pavel Novotný 
Tematická přednáška spojená s prohlídkou výstavy. 

 

29. 9., 19:00 
Lenka Jungmannová: „Slovům každý rozumí“ 
Režie: Ivana Uhlířová. Dramaturgie: Tereza Marečková. Výprava: Tereza Beranová. Účinkují: Taťjana Medvecká, Magdaléna Borová, Barbora Kubátová.  
Hra formou koláže zachycuje život Bohumily Grögerové. Jednotlivé repliky byly vybrány z jejích děl a poté rozděleny mezi tři ženské hlasy tak, aby její osud mohl být vnímán jako individuální příběh i jako obecná situace české spisovatelky 2. poloviny 20. století. Protože Bohumila Grögerová ve svých dílech pracovala s vlastní historií, jako by to byla fikce, tematizuje koláž také otázku autorství a vztah mezi skutečností a uměleckým experimentem. 

Vstupné: 140 Kč a 100 Kč 
 

2. 10., 19:00 
Koncert A2+: 
Petr Válek 
Martin Režný 

„Mám rád hudbu, která je nečekaná. Takovou, která umí překvapit, může i atakovat a vůbec jít za hranu,“ říká důležitá postava ostravské experimentální scény Martin Režný o tom, co je základem jeho koncertní dramaturgie – a stejnými slovy by šlo popsat i jeho vlastní tvorbu. Zvukové hračky Petra Válka, které využívá při svých akustických performancích, jsou vyústěním autorovy sběratelské a kutilské vášně, odpadky nalezené při toulkách kombinuje s materiály čekajícími na využití v zahradní kůlně. 
 

21. 10., 18:00 
Literární archiv č. 53 / Bohumila Grögerová a Josef Hiršal 
Křest tematického sborníku s netradičním hudebním doprovodem.  

Experimentální tvorba ve fondech PNP  
Barbora Vlášková – tematická přednáška s projekcí. 

Bohumila Grögerová a Josef Hiršal a Hvězda a jejich přátelé  
Petr Kotyk 

 

Lektorské programy pro děti 
Vstupné na lektorské programy = 100 Kč, není-li uvedeno jinak. 

27. 6., 15.00–16.30 / od 7 let 
ZAVAŘUJEME PALINDROMY / Nese zem, z meze sen 
Lektorka: Mariana Dočekalová 
Co je to palindrom? Palindrom je slovo, věta, číslice či melodie, které můžeme číst zleva doprava i zprava doleva, a stále mají stejný význam. Že žádný palindrom neznáte? Nevadí, přijďte je s námi objevovat! Objevená slova či věty zavaříme. 

25. 7., 15.00–16.30 / od 7 let  
WORKSHOP: ZRCADLENÍ aneb nekonečno v nedohlednu 
Lektorka: Mariana Dočekalová 
Hravá prohlídka výstavy SETINY pro děti, s důrazem na téma zrcadlení. Tvořit budeme 3D objekty ze zrcadlové folie inspirované stavbou letohrádku Hvězda a fenoménem zrcadlení. 

7. 8., od 15.00, 16.00, 17.00 – ZDARMA 
WORKSHOP PRO DĚTI I DOSPĚLÉ: KRASOHLEDY 
Lektor: Dr. Krasohled 
K příležitosti nedožitých stých narozenin Bohumily Grögerové se uskuteční narozeninová dílna, při které si každý účastník sám vyrobí krasohled. A proč krasohledy? Protože Bohumila Grögerová jimi byla okouzlena a fascinovaly ji. 

29. 8., 15.00–16.30 / od 5 let 
HRAVÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY SETINY  
Lektorka: Mariana Dočekalová 
Pojďme objevovat taje výstavy! Pomocníkem nám bude pracovní list, na kterém zdánlivě nic není, ale stačí si jen posvítit speciální UV baterkou a hledat na výstavě 5 krabiček s úkoly. Domů si pak odnesete umění, které není viditelné pouhým okem. 

19. 9., 15.00–16.30 / od 7 let 
CO SE SLOVY VŠECHNO POVÍ 
Lektorka: Lucie Laitlová 
Workshop je inspirovaný experimentální tvorbou Bohumily Grögerové s důrazem na vizuální zachycení slova v obrazu nebo obrazu ve slovu. Pohrajte si s textem i obrazem a staňte se vizuálními umělci. 
17. 10., 15.00–16.30 / od 7 let 
ZAVAŘUJEME PALINDROMY / Nese zem, z meze sen 
Lektorka: Mariana Dočekalová 

Co je to palindrom? Palindrom je slovo, věta, číslice či melodie, které můžeme číst zleva doprava i zprava doleva, a stále mají stejný význam. Že žádný palindrom neznáte? Nevadí, přijďte je s námi objevovat! Objevená slova či věty zavaříme. 

Vzdělávací programy k výstavě pro MŠ, ZŠ a SŠ na objednání: 

ZRCADLENÍ aneb nekonečno v nedohlednu 
HRAVÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY SETINY s neviditelným průvodcem 
ZAVAŘUJEME PALINDROMY aneb Nese zem, z meze sen 

Vzdělávací programy s workshopy pro školní i zájmové skupiny s minimálním počtem 10 a maximálním počtem 30 účastníků (věkově neomezeno – výklad i náročnost vzdělávacího programu bude přizpůsobena věku). 

Součástí vzdělávacího programu je prohlídka výstavy SETINY. Cena 50 Kč / účastník 

Vzdělávací pořady jsou na objednání: docekalova@pamatnik-np.cz


Kontakt:
Aneta Křižková

PR manažerka / Oddělení prezentace sbírky
T: +420 778 757 662
E: krizkova@pamatnik-np.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.