Nastavení cookies

Výstava Libušín znovuzrozený

07.08.2020 13:01|příspěvkové organizace

Ve čtvrtek 6. srpna 2020, týden po slavnostním otevření Libušína, byla ve výstavních prostorách Sušáku ve Valašském muzeu v přírodě otevřena výstava „Libušín znovuzrozený“ mapující obnovu Národní kulturní památky Libušín na Pustevnách. I po šesti letech tak mohou návštěvnici ucítit pach spáleniště, vidět zuhelnatěnou lavici či ohořelý štít, který zdobil starou horskou útulnu. 

 

„Výstava, kterou dnes otevíráme, představuje šestiletou cestu od požáru Libušína až k jeho znovuotevření. Noční požár 3. března 2014 způsobil téměř úplnou zkázu této Národní kulturní památky a zpráva o něm vzbudila velkou pozornost. Rychlost, vynalézavost a snaha bezpočtu lidí podpořit obnovu Libušína, jasně ukázaly mimořádnou hodnotu stavby Dušana Jurkoviče. Vlastní obnově předcházely velmi důkladné přípravy, které byly možné díky zázemí Valašského muzea v přírodě, znalostem jeho pracovníků, bohatství sbírkových fondů i schopnosti zapojit partnery do řešení problémů. Společnými silami vzniklo mimořádné dílo spojující nejlepší řemeslnou tradici s moderními technologiemi. Všichni, kdo přispěli k úspěchu obnovy Libušína, mají nač být hrdi. Požár a obnova této ikony Beskyd názorně ukázaly, co pro nás odkaz předků znamená a jakou sílu může mít spolupráce. Děkuji všem, kteří se na obnově Libušína podíleli, kteří přispěli a kteří obnovou žili. Za posledních sedmdesát let u nás nevznikla žádná stavba, kde tradiční řemeslné postupy byly použity v takovém rozsahu. Obnova Libušína je mimořádný úspěch, na který mohou být všichni, kdo se jí účastnili, plným právem hrdi,“ poděkoval Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě. 

„Ještě před dokončením obnovy Libušína vznikla myšlenka podrobně zmapovat její průběh. Výstava, kterou jsme připravili, retrospektivně mapuje rekonstrukci unikátní Národní kulturní památky a návštěvníka provede všemi etapami obnovy Libušína od požáru až po slavnostní otevření. Je doplněna o zachovalé artefakty z požárem zničené stavby, ale také o moderní prvky, které se staly součástí rekonstrukce. Nechybí ani záběry z časosběrného videa – čtyři roky práce na stavbě zhuštěné do několika minut,“ uvedla Olga Holišová, kurátorka výstavy. 

Výstava „Libušín znovuzrozený“ bude otevřena do jara 2022 a bude přístupná během otevírací doby muzea.

Z libreta výstavy Libušín znovuzrozený
 

Kontakt:
Ing. Jindřich Ondruš

generální ředitel
Národní muzeum v přírodě
T: +420 571 757 101
E: ondrus@vmp.cz

Bc. Pavlína Polášková
pracovník vztahů k veřejnosti
Národní muzeum v přírodě
T:​ +420 571 757 173
E: polaskova@vmp.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.