Výstava Milana Kundery otevírá novu knihovnu v Českém centru Paříž

18.05.2021 14:39|příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna zve na otevření nové knihovny v Českém centru Paříž výstavou „Milan Kundera: Nostalgie po Evropě“, které proběhne již zítra, 19. 5. ve 13:00 na platformě ZOOM.

 

Nově zrekonstruovaná knihovna s novými prostorovými řešeními bude pokřtěna Kunderovou výstavou, jejíž součástí budou i originály kreseb Milana Kundery

Výstavu kompletně připravila Moravská zemská knihovna v Brně (MZK) a jejím autorem je pan ředitel Tomáš Kubíček – v případě zájmu o rozhovor či natáčení s panem ředitelem mne kontaktujte na mobil.

Připojení na ZOOM: https://us04web.zoom.us/j/77655362284?pwd=Wmlyb24vVHphdGQwemNkTGplNC9sUT09 

ID de réunion ID setkání) : 776 5536 2284
Code secret (kód) : K72bun

Mezi vzácnými hosty slavnostního zahájení budou:

  • Ondřej Černý, generální ředitel Českých center
  • J. E. Michel Fleischmann, velvyslanec ČR ve Francii – k osobnosti Milana Kundery a klíčové roli překladu pro propagaci literatury v zahraničí
  • Jiří Hnilica, ředitel Českého centra Paříž – k dlouhodobé vizi, programu a partnerům knihovny
  • Matěj Forman, výtvarník a divadelník Divadla bratří Formanů – k inspiraci konceptu knihovny výstavou Imaginárium
  • Andrea a Josef Sodomkovi, výtvarníci Divadla bratří Formanů, autoři realizace – k výtvarnému konceptu a realizaci knihovny ČC Paříž 
  • Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny, autor výstavy Milan Kundera: Nostalgie po Evropě – ke konceptu nově otevřené výstavy

 

Kontakt:
Mgr. Radoslav Pospíchal

Oddělení marketingu a komunikace
Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a, 601 87 Brno
T: 541 646 119
M: 778 462 480
W: www.mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.