Výstava Nejkrásnější české knihy

12.06.2020 14:36|příspěvkové organizace

V rámci Pop-up knihkupectví Vás zveme na výstavu Nejkrásnější české knihy. Vystavené knihy byly oceněny v soutěži, kterou každoročně pořádá Památník národního písemnictví.

 

V Českém centru v Paříži si můžete aktuálně v rámci Pop-up knihkupectví prohlédnout výstavu Nejkrásnějších českých knih z minulých ročníků stejnojmenné soutěže.

Soutěž pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. Nejlepší knižní design se hodnotí podle grafického, ilustračního a polygrafického zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách. Ceny NČKR se udělují v sedmi kategoriích. V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo, Cena Ministerstva kultury ČR, je honorováno částkou 50.000 Kč. Oceněné knihy jsou prezentovány na veletrhu Svět knihy, Designbloku nebo v Moravské galerii v Brně a na mnoha dalších místech.

Kontakt:
Aneta Křižková

PR manažer | Oddělení prezentace sbírky
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1, Praha 1
E: krizkova@pamatnik-np.cz
T: +420 778 757 662
W: www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz


Foto @Tereza Nováková
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.