Nastavení cookies

Výstava Nový památník v Letech představí veřejnosti návrhy vzešlé z krajinářsko-architektonické soutěže

14.09.2020 17:15|příspěvkové organizace

Muzeum romské kultury připravilo výstavu návrhů vzešlých z krajinářsko-architektonické soutěže na podobu budoucího památníku Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Výstava začíná vernisáží 15. září v 17 hodin v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně, která je partnerem výstavy. Výstava potrvá do 18. října. 

 

Výstava prezentuje 41 návrhů, které do soutěže přišly z celého světa,“ uvádí ředitelka Muzea romské kultury, PhDr. Jana Horváthová. „Zvláštní pozornost pak věnujeme sedmi nejlépe hodnoceným návrhům z druhého kola.“ 

Přítomni budou autoři vítězného návrhu Jan Sulzer a Lucie Vogelová z ateliéru terra florida v.o.s. a Jan SvětlíkVojtěch Šedý a Filip Šefl z Ateliéru Světlík, kteří také svůj vítězný návrh a jeho koncept během vernisáže představí veřejnosti.

Součástí vernisáže bude i křest nového katalogu v českém a anglickém jazyce, který představuje návrhy vzešlé z krajinářsko-architektonické soutěže a prezentuje také ideová stanoviska pro soutěž samotnou. 

Výstava Nový památník v Letech je plánována jako putovní výstava. Z Brna se bude přesouvat v roce 2021 do Prahy a do jižních Čech. V současné chvíli také jednáme s našimi partnery o její prezentaci v zahraničí,“ uvádí vedoucí Odborného oddělení Muzea romské kultury, PhDr. Petra Svobodová Ph.D. 

O památníku Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách 
Výstavba památníku je vázána na provedenou demolici velkovýkrmny prasat, která byla státem vykoupena na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. srpna 2017 č. 609. 

Muzeum romské kultury se rozhodlo odložit demolici vepřína na rok 2021 a zrušit již vypsané výběrové řízení. 
Důvodem je návaznost ukončené mezinárodní krajinářsko-architektonické soutěže, jejíž vítězný návrh počítá se zachováním některých částí budov vepřína jako součástí budoucího památníku. Nezbytný administrativní proces jednacího řízení bez uveřejnění umožnil započít jednání s autory vítězného návrhu až na konci srpna. V tomto okamžiku proto není možné přesně specifikovat rozsah zachování některých objektů včetně  jejich nutného statického zajištění a časově určit ukončení nového stavebního řízení,“ uvedl investiční technik Muzea romské kultury, Pavel Odstrčil. „Po dopracování změny zadávací dokumentace bude opět zakázka vypsána.

Předpokládané náklady na výstavbu památníku jsou dle odborného odhadu v první etapě realizace 31,5 mil CZK. Památník bude vícezdrojově financován, hlavní část rozpočtu bude hrazena z Fondů EHP a Norska. 

Nový památník a expozice by měly uctít památku obětí holokaustu Romů a Sintů, připomínat, informovat, vzdělávat a podnítit diskusi o minulosti, ale zároveň o současné společenské situaci a zabývat se i tématy diskriminace menšin a lidských práv. Podrobné informace o soutěži a soutěžní podklady jsou přístupné na webových stránkách soutěže: www.novypamatniklety.cz

Partnerem výstavy Nový památník v Letech je Moravská zemská knihovna v Brně.

 

Kontakt:
Alica Sigmund Heráková
Muzeum romské kultury
M: 775 407 065
E: media@rommuz.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.