Výstava Pokus o maximální přiblížení nabízí návod, jak vnímat umělecké dílo

23.01.2020 16:05|příspěvkové organizace

Neobvyklou a svým způsobem experimentální výstavu připravili v Galerii Arcidiecézního muzea edukátoři Muzea umění Olomouc. Centrem, respektive vyvrcholením expozice jsou dva obrazy – zátiší z roku 1655 a 2017, jejichž originály návštěvníci uvidí v poslední, čtvrté části Galerie.

 

Bude to pro ně však svým způsobem tajemství – první tři místnosti totiž nabízejí jakýsi návod, na co by se měli při pozorování a vnímání uměleckého díla zaměřit. Budou mítk dispozici texty, zvětšené výřezy reprodukcí, audio prohlídku i speciální multimediální aplikaci. „Odhalení“ přijde až na úplný závěr.

Chceme, aby si návštěvníci výstavu našich dvou obrazů užili se vším všudy a především si je důkladně prohlédli. V části expozice jim nabízíme také možnost vlastní interpretace díla prostřednictvím speciálně vytvořené aplikace. Při osobní interpretaci díla mohou uplatnit své zážitky nebo citové rozpoložení, které v nich pozvolné poznávání obrazu vyvolává,“ říká autorka koncepce výstavy Hana Lamatová. 

Pro někoho může znít záhadně šifra v názvu výstavy KE 3171 O 96, ale jedná se o inventární číslo obrazu, který je hlavním aktérem expozice – jedná se o klasické zátiší nizozemského malíře Jan I. van Kessela (1626–1679) Zátiší s citronem z roku 1655. Jeho kontext rozšiřuje malba současného autora Jana Mikulky (* 1980) Zátiší s limetkami II z roku 2017. „Oba obrazy jsme instalovali s úmyslem, aby vedly symbolický dialog jak mezi sebou, tak s jejich vnímateli. S trochu nadsázky můžeme i říct, že se zde jedná o konkurenční umělecký souboj. Obraz současného malíře v kontextu klasického díla podstatně rozšiřuje interpretační rámec a o to nám šlo. Když dáme obě díla vedle sebe, ukazujeme divákovi, že do dnešních dnů přetrvává zájem o námět, přetrvává um malíře něco takového vytvořit. Malba zátiší je ve výtvarném umění stále přítomna a my instalací navozujeme mimo jiné otázku proč tomu tak je?“ říká kurátor a šéf edukačního oddělení MUO Marek Šobáň.

Výstavu v Galerii doplňuje aktivní zóna v Salónu, kde je edukační klip představující historii a druhy zátiší. Autorkou originální animace je výtvarnice Pavla Baštanová. Současně zde děti i dospělí najdou prostor pro spontánní výtvarnou aktivitu. Dvě intervence pak zájemci najdou ve stálé expozici Arcidiecézního muzea – v kočárovně a v kapli sv. Barbory jsou instalace inspirované výtvarnými díly doplněné o dva časosběrné dokumenty. Ty převádějí jeden jediný moment zobrazený v uměleckém díle do reality plynutí času, a tím názorně demonstrují jevy pozorovatelné na samotném živém zátiší – vadnutí květin a hru světla a stínu na povrchu věcí.

 

 

Kontakt:
Mgr. Tomáš Kasal

tiskový mluvčí
Muzeum moderního umění
Denisova 47 | 771 11 Olomouc
T: 585 514 282 
M: 602 671 477
E: kasal@muo.cz 
W: web | facebook | twitter

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.